Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió
Complaint against Francesc Arnau i Arias
11 mai 2005
Us oferim la versió anglesa, catalana i castellana de la carta de suport a l'advocat Francesc Arnau, acusat pel director de la presó Model de Barcelona d'haver difós la notícia de la mort d'un pres FIES, José Antonio Cano Verdejo.
Mr. Jaume Alonso Cuevillas

Dean of the Association of Lawyers of Barcelona

The Director of The Model prison made an official complaint against Francesc Arnau i Arias , trying to discredit the work of this lawyer , who has always fought against the injustices of the Judicial and Social system.The complaint started in the publication , in different places , over the telephone call of the director of The Model prison to this lawyer informing him of the death , in very unclear/suspicious circumstances , the 17th June 2004 , of José Antonio Verdejo imprisoned in The Modelo . During this phone-call , the director asked for this news of the death of the prisoner to be communicated to his family .THE SUSPICIOUS DEATH OF A âFIESâ? PRISONERThis prisoner , classified as âFIESâ? (Fichero de Internos de Especial Seguimiento = special Internment Blocks to isolate prisoners ) , spent 12 years inside as a prisoner and had suffered all kinds of repression , especially during the last four years . He suffered all kinds of tortures , a situation which got much worse in his last year : âdispersionâ? ,
being sent from one prison to the next ; âisolationâ? , from the other general prisoners ,
and possible isolation from all other prisoners ; âpsychological manipulationâ? , psychological pressure applied in all sorts of ways from insults , humilliations , threats set-ups , etc , âpsychopsâ? ........ But he fought on right up to the last moment , with all the means he had at his disposal , even a long term hunger strike plus without drinking anything , from the 14th February until the 6th April 2004 . After , he spent time in three hospitals and , finally , was sent to The Modelo ...... in no place did he receive adequate
treatment . The official version is that he committed suicide ; we say that it was murder .


THE SCREW PHONES THE LAWYERThe phone-call announcing his death happened on Thursday at 10 p.m. , in the Badalona office of âDALPâ? (Office of Popular and Labour Assessment ) and all the people who were there , those who work there , and those who happened to be there for a legal consultation , were witnesses to the phone conversation between the lawyer Francesc Arnau and the director of the prison , who at that time was Pedro Dominguez .
Immediately there were people who offered to go and tell the family and to denounce the situation legally in the Barcelona Law Court open at night ( âJutjat de Guardiaâ?) .Last year , the Osona Co-ordinator Against Torture and Labour Exploitation and the Co-ordinator Against the Abuses of Power , of Barcelona , started a petition to get signatures so that the Association of Lawyers of Barcelona sides with Francesc Arnau and the collectives in favour of the rights of prisoners so as to clarify this death in The Modelo . And , more recently , the review âPanopticâ? , from the publisher âVirusâ? ,
has published an article very critical of the Association of Lawyers .
( See - http://www. Viruseditorial.net ) .WHO IS THE ASSOCIATION OF LAWYERS COLLABORATING WITH ?Instead of this , what has happened is that the Association of Lawyers of Barcelona has opened legal proceedings against this lawyer threatening him with a sanction of one month of being disbarred from working as a lawyer . They accuse him of having organised a campaign to denounce this latest death in prison , which is most definitely not true . But , even if he did , we believe that denouncing this grave situation in the prisons is not only a right , but is also a duty of each and every one of us .Or is it that the Association of lawyers makes common cause with those responsible ,
directly or indirectly , for these deaths ? With those from the most reactionary , domineering , and aggressive , sector of the screws ? Needless to say , the present director of The Model prison is Antonio Gutiérrez who precisely shared the Sub-directorship of the internal regime with Carlos España when Cana Verdejo was found dead and that of late has been denounced publicly as being accustomed to wander around all the prison with a pistol .


How is it that the Association of Lawyers refuses to protect its own members from the repression they might suffer by the sole fact of only wanting to get to the truth by clarifying the facts of what happened .


And the deaths in prison don´t stop . Without going any further , another prisoner died the 5th April last , Miguel �ngel , in the Zuera prison ( Zaragoza ) , before he could be attended to by a doctor .


By everything just expressed , the people and collectives signed below ,


DEMAND :


1) - That the Association of Lawyers of Barcelona assume the responsibilities which
are duly theirs in the defence of the Human Rights of the people imprisoned behind
bars .


2) - That the Association support its very own members before retaliations and
reprisals whom they are the victim of as a direct result of undertaking a dignified
defence of those imprisoned .


3) - Consequently , that this Association close the file , without taking any further steps,
of the disciplinary complaint made against Francesc Arnau i Arias to whom
reference has already been made .


Vic & Barcelona - 24th April 2005 .SIGNED :


NAMES :


PLACE OF ORIGIN :

Send it to the Col·legi d´Advocats of Barcelona : craj ARROBA icab.es , or FAX :
93 487 19 38 . Please send a copy to the Koordinadora d´Osona kontra la tortura i
l´explotació laboral : pluja ARROBA latinmail.com

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Complaint against Francesc Arnau i Arias
11 mai 2005
Sr. Jaume Alonso Cuevillas
Degà del Col·legi dâAdvocats de Barcelona

El director de la presó Model de Barcelona va interposar una queixa al Col·legi dâAdvocats contra Francesc Arnau i Arias, en un intent més de desprestigiar la tasca dâaquest advocat, que sempre ha batallat contra les injustícies del sistema judicial i social.
La queixa sâorigina en la publicació, a diferents mitjans de comunicació, de la trucada telefònica del director de la presó Model a aquest advocat informant-lo de la mort, en circumstàncies no aclarides, del pres José Antonio Cano Verdejo, el passat 17 de juny de 2004. En la mateixa trucada, el director demanava que es comuniqués a la família la notícia de la mort del pres.

MORT NO ACLARIDA DâUN PRES FIES

Aquest pres, catalogat com a FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), feia més de dotze anys que estava a la presó i havia patit represàlies de tota mena, especialment durant els últims quatre anys. Va patir tota classe de tortures, situació que es va agreujar durant el darrer any: dispersió dâuna presó a una altra, aïllament, manipulació psicològica...Però ell va lluitar fins a lâúltim moment, amb tots els mitjans, inclosa una duríssima vaga de fam i de set, des del dia 14 de febrer fins al dia 6 dâabril del 2004. Després va passar per tres hospitals i, finalment, va ser ingressat a la Model ...enlloc va rebre un tractament adequat. La versió oficial és que es va suicidar; nosaltres en diem assassinat.

EL CARCELLER TRUCA A LâADVOCAT


La trucada anunciant la seva mort es va produir a les deu de la nit dâun dijous, directament al despatx DALP (Despatx dâAssessorament Laboral i Popular) de Badalona, i totes les persones que encara hi eren, tant les que hi treballen com les qui hi havien anat a fer consultes, foren testimonis de la conversa telefònica entre lâadvocat Arnau i el director de la presó, que en aquella època es deia Pedro Domínguez. De seguida hi va haver gent que es va oferir per anar a avisar la família i per a presentar una denúncia al Jutjat de Guàrdia de Barcelona.
Lâany passat, la Coordinadora dâOsona kontra la tortura i lâexplotació laboral i la Coordinadora contra abusos de poder, de Barcelona, ja varen fer una recollida de signatures per tal que el Col.legi dâAdvocats de Barcelona es sumés a Francesc Arnau i als col·lectius en favor dels drets dels presos per tal dâaclarir aquesta mort. I, més recentment, la revista Panòptic, de lâEditorial Virus, ha publicat un article molt crític amb el Col·legi. (Vegeu http://www.viruseditorial.net )

AMB QUI COL·LABORA, EL COL·LEGI DâADVOCATS DE BARCELONA?


En lloc dâaixò, el que ha passat és que el Col·legi dâAdvocats de Barcelona ha obert un expedient disciplinari a aquest advocat amb lâamenaça de sancionar-lo amb un mes dâinhabilitació, és a dir, un mes sense poder treballar. Lâacusen dâhaver organitzat la campanya de denúncia per aquesta nova mort a la presó, la qual cosa no és certa. Però, encara que ho fos, creiem que la denúncia de la gravíssima situació a les presons no només és un dret, sinó un deure de tots i cadascun i cadascuna de nosaltres.
O és que el Col·legi dâAdvocats fa causa comuna amb els responsables, directes o indirectes, dâaquestes morts? Amb el sector més reaccionari, prepotent i agressiu dels carcellers? Cal destacar que lâactual director de la presó Model de Barcelona es diu Antonio Gutiérrez, que precisament compartia la subdirecció de règim interior amb Carlos España, quan va aparèixer mort Cano Verdejo, i que últimament ha estat denunciat públicament per altres carcellers perquè acostuma a passejar-se amb la pistola per lâinterior de tota la presó.
Com és que el Col.legi dâAdvocats no protegeix els seus col·legiats de la repressió a què puguin estar sotmesos pel sol fet de voler aclarir la veritat?
I les morts a les presons no paren. Sense anar més lluny, el passat 5 dâabril moria un altre pres, Miguel Ã?ngel, a la presó Zuera (Saragossa),abans de poder ser atès per un metge.
Per tot plegat, les persones i col·lectius sotasignants,

EXIGEIXEN:

1. Que el Col.legi dâAdvocats de Barcelona assumeixi les responsabilitats que li són pròpies en la defensa dels Drets Humans de les persones preses.
2. Que aquest Col·legi recolzi els seus col.legiats enfront de les represàlies de què són víctimes a causa de realitzar una defensa digna de les persones preses.
3. Conseqüentment, que aquest Col·legi arxivi, sense més tràmit, lâexpedient sancionador contra lâadvocat Francesc Arnau i Arias a què hem fet referència.

Vic-Barcelona, 24 dâabril de 2005

Signat,

NOM I COGNOMS:
DNI:
LLOC:


(Envieu-ho al Col·legi dâAdvocats de Barcelona: craj ARROBA icab.es o al FAX 93 487 19 38, i feu arribar còpia, si us plau, al e-mail de la Koordinadora dâOsona kontra la tortura i lâexplotació laboral: pluja ARROBA latinmail.com )
Re: Complaint against Francesc Arnau i Arias
11 mai 2005
Muerte no aclarada en la PRISIÃN MODELO 24-04-2005


Sr. Jaume Alonso Cuevillas
Decano del Colegio de Abogados de Barcelona

El director de la prisión Modelo de Barcelona
interpuso una queja al Colegio de Abogados contra
Francesc Arnau i Arias, en un intento más de
desprestigiar la tarea de este abogado, que siempre ha
batallado contra las injusticias del sistema judicial
y social.
La queja se origina en la publicación, en diferentes
medios de comunicación, de la llamada telefónica del
director de la prisión Modelo a este abogado
informándolo de la muerte, en circunstancias no
aclaradas, del preso José Antonio Cano Verdejo, el
pasado 17 de junio del 2004. En la misma llamada, el
director pedía que se comunicara a la familia la
noticia de la muerte del preso.

MUERTE NO ACLARADA DE UN PRESO FIES

Este preso, catalogado como FIES (Fichero de Internos
de Especial Seguimiento), hacía más de doce años que
estaba en la prisión y había padecido represalias de
toda clase, especialmente durante los últimos cuatro
años. padeció toda clase de torturas, situación que se
agravó durante el último año: dispersión dâuna prisión
a otra, aislamiento, manipulación psicológica... Pero
él luchó hasta el último momento, con todos los
medios, incluida una durísima huelga de hambre y de
sed, desde el día 14 de febrero hasta el día 6 dâabril
del 2004. Después pasó por tres hospitales y,
finalmente, fue ingresado en la Modelo... en ninguna
parte recibió un tratamiento adecuado. La versión
oficial es que se suicidó; nosotros lo llamamos
asesinato.

EL CARCELERO LLAMA AL ABOGADO


La llamada anunciando su muerte se produjo a las diez
de la noche de un jueves, directamente al despacho
DALP (Despacho de Asesoramiento Laboral y Popular) de
Badalona, y todas las personas que todavía estaban,
tanto las que trabajan como quienes habían ido a hacer
consultas, fueran testigos de la conversación
telefónica entre el abogado Arnau y el director de la
prisión, que en aquella época se llamaba Pedro
Domínguez. Enseguida hubo gente que se ofreció para ir
a avisar a la familia y para presentar una denuncia al
Juzgado de Guardia de Barcelona.
El año pasado, la Koordinadora de Osona kontra la
tortura y la explotación laboral y la Coordinadora
contra los abusos de poder, de Barcelona, ya hicieron
una recogida de firmas por tal que el Colegio de
Abogados de Barcelona se sumara a Francesc Arnau y a
los colectivos en favor de los derechos de los presos
por tal de aclarar esta muerte. Y, más recientemente,
la revista Panòptico, de la Editorial Virus, ha
publicado un artículo muy crítico con el Colegio. (Ved
http://www.viruseditorial.net)

¿CON QUIÃN COLABORA, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE
BARCELONA?

En lugar de esto, lo que ha pasado es que el Colegio
de Abogados de Barcelona ha abierto un expediente
disciplinario a este abogado con la amenaza de
sancionarlo con un mes de inhabilitación, es decir, un
mes sin poder trabajar. Le acusan de haber organizado
la campaña de denuncia por esta nueva muerte en la
prisión, lo cual no es cierto. Pero, aunque lo fuera,
creemos que la denuncia de la gravísima situación en
las prisiones no sólo es un derecho, sino un deber de
todos y cada uno y cada una de nosotros.
¿O es que el Colegio de Abogados hace causa común con
los responsables, directos o indirectos, de estas
muertes. Con el sector más reaccionario, prepotente y
agresivo de los carceleros?. Hace falta destacar que
el actual director de la prisión Modelo de Barcelona
se llama Antonio Gutiérrez, que precisamente compartía
la subdirecció de régimen interior con Carlos España,
cuando apareció muerto Cano Verdejo, y que últimamente
ha sido denunciado públicamente por otros carceleros
porque acostumbra a pasearse con la pistola por el
interior de toda la prisión.
¿Cómo es que el Colegio de Abogados no protege a sus
colegiados de la represión a que puedan estar
sometidos por el solo hecho de querer aclarar la
verdad?
Y las muertes en las prisiones no paran. Sin ir más
lejos, el pasado 5 de abril moría otro preso, Miguel
�ngel, en la prisión de Zuera (Zaragoza), antes de
poder ser atendido por un médico.
Por todo ello, las personas y colectivos abajo
firmantes,

EXIGIMOS:

1 . Que el Colegio de Abogados de Barcelona asuma las
responsabilidades que le son propias en la defensa de
los Derechos Humanos de las personas presas.
2 . Que este Colegio apoye sus colegiados frente a las
represalias de qué son víctimas por realizar una
defensa digna de las personas presas.
3 . Consecuentemente, que este Colegio archive, sin
más trámite, el expediente sancionador contra el
abogado Francesc Arnau i Arias al que hemos hecho
referencia.

Vic-Barcelona, 24 de abril del 2005.

Firmado,

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
LUGAR:
Colera camping CNT