Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: indymedia
Indymedia: Principis d'unitat // Prinicipios de unidad [ca//es]
04 abr 2005
[ca]
[es]
[ca]

Principis d'unitat:
1- La xarxa de IMCs (IMCN)està basada en principis
d'igualtat, descentralització i autonomia local. La
IMCN no deriva d'un procés de centralizació
burocràtica sinó de l'autoorganització de col·lectius
autònoms que reconeixen la importància de desenvolupar
una unió de xarxes.
2- Tots els IMCs consideren l'obert intercanvi i
l'obert accés a la informació com a prerequisit per a
la construcció d'una societat més lliure i justa.
3- Tots els IMCs respecten el dret dels activistes a
no ser fotografiats o filmats.
4- Tots els IMCs es basen en la confiança dels seus
col·laboradors i lectors, han d'utilitzar publicacions
d'internet obertes, acceptant individus, grups i
organitzacions que expressin els seus punts de vista,
anònimament si ho decideixen.
5- La xarxa de IMC i els col·lectius IMCs locals no
buscaran un avantatge o benefici propi.
6- Tots els IMCs reconeixen la importància del procés
al canvi social i tenen la comesa de desenvolupar
relacions de caràcter no-jeràrquic i no-autoritari,
des de relacions interpersonales a dinàmiques de grup.
Per tant hauran organitzar-se col·lectivament sota el
principi de desicions per consens i el desenvolupament
d'un procés de participació democràticodirecte, la
qual cosa implica la transparència dels seus membres.
7- Tots els IMCs reconeixen que un prerequisit per a
la participació en el procés de decisió de cada grup
local és una contribució d'una tasca individual cap al
grup. 8- Tots els IMCs tenen la comesa de
relacionar-se entre si tant com col·lectiu com
individualment
9- Tots els IMCs podran tenir la comesa del lliure ús
del codi font, quan sigui possible, en el
desenvolupament de la infraestructura digital i
d'incrementar la independència de la xarxa, però sense
comptar amb programari propi.
10- Tots els IMCs podran tenir la comesa del principi
d'igualtat i no podran discriminar, incloses
discriminacions racials, de gènero, edat, classe o
orientació sexual. Reconeixent les extenses cultures
tradicionals a la xarxa, estem abocats a la
construcció de la diversitat al costat de les nostres
localitats


---------------------------------

[es]

Principios de unidad:

1- La red de IMCs (IMCN) esta basada en principios de igualdad, descentralizacin y autonomia local. La IMCN no deriva de un proceso de centralizacin burocratica sino de la autoorganizacin de colectivos autnomos que reconocen la importancia en desarrollar una union de redes.

2- Todos los IMCs consideran el abierto intercambio y el abierto acceso a la informacin como prerrequisito para la construccin de una sociedad mas libre y justa.

3- Todos los IMCs respetan el derecho de los activistas a no ser fotografiados o filmados.

4- Todos los IMCs se basan en la confianza de sus colaboradores y lectores, deben utilizar publicaciones de internet abiertas, aceptando individuos, grupos y organizaciones que expresen sus puntos de vista, annimamente si lo deciden.

5- La red de IMC y los colectivos IMCs locales no deberan buscar una ventaja o beneficio propio.

6- Todos los IMCs reconocen la importancia del proceso al cambio social y tienen el cometido de desarrollar relaciones de carcter no-jerarquico y no-autoritario, desde relaciones interpersonales a dinamicas de grupo. Por lo tanto deberan organizarse colectivamente bajo el principio de desiciones por consenso y el desarrollo de un proceso de participacin democratico directo, lo cual implica la transparencia de sus miembros.

7- Todos los IMCs reconocen que un prerrequisito para la participacin en el proceso de decisin de cada grupo local es una contribucin de una labor individual hacia el grupo.

8- Todos los IMCs tienen el cometido de relacionarse entre si tanto como colectivo como individualmente

9- Todos los IMCs podran tener el cometido del libre uso del codigo fuente, cuando sea posible, en el desarrollo de la infraestructura digital e incrementar la independencia de la red pero sin contar con software propio.

10- Todos los IMCs podran tener el cometido del principio de igualdad y no deberan discriminar, incluidas discriminaciones raciales, genero, edad, clase u orientacin sexual. Reconociendo las vastas culturas tradicionales en la red, estamos abocados a la construccin de la diversidad junto a nuestras localidades
Mira també:
http://docs.indymedia.org/view/Global/PrinciplesOfUnityEs

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa