Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
Comunicat del CEOC de suport als treballadors i treballadores de Miniwatt
01 abr 2005
Benvolguts companys de Miniwatt:
En aquestos moments, crítics per la incertesa sobre el vostre futur per les amenaces de LG-PHILIPS, però alhora d'intensificació de la lluita en defensa dels llocs de treball, el Comité Estatal d'Organitzacions Comunistes (CEOC) vol transmetre-vos tota la seua solidaritat i suport.
Durant els darrers mesos hem seguit amb molt d'interés el desenvolupament del conflicte en Miniwatt, exemple de resistència obrera que s'ha produït de forma paral·lela a altres lluites en l'Estat espanyol en les drassanes, el calcer, el sector tèxtil, la joguina, etc. Totes obeeixen la renascuda resistència de la classe treballadora a veure destruïts la seua ocupació o a ser víctima de la precarietat, la inestabilitat i els salaris de misèria: unes condicions amb què un grapat d'oligarques i especuladors sense escrúpols, ansiosos de beneficis a qualsevol preu, pretenen encadenar-nos. I, mentrestant, aquestos mafiosos s'apliquen a traslladar les activitats productives allà on troben facilitats majors per a augmentar els seus guanys, sia per la sobreexplotació d'una classe obrera cruelment reprimida, sia emprant mà d'obra infantil, contaminant sense cap limitació, etc. Naturalment, a aquestos taurons els importen tant els patiments dels seus nous subordinats com la desocupació i la misèria que deixen arrere en abandonar Catalunya o qualsevol altre territori de l'estat. Per descomptat, tampoc és una limitació per a ells l'haver cobrat freqüents "ajudes" de les diverses instàncies estatals, sinó que aquelles suposen un negoci rodó que completaran amb l'especulació que duguen a terme amb els terrenys abandonats. Una especulació que també està al servei de la desindustrialització de l'Estat espanyol, en augmentar la importància econòmica de sectors tan eteris com el turisme i la construcció que, d'altra banda, acceleren la destrucció del nostre litoral.
Tots hem vist la resposta que els governs successius han donat a aquesta situació: des de la UCD fins a Zapatero el tarannaire i els seus suports "progressistes", passant pels talibans neoliberals de l'Aznar, han aplicat el mateix programa de desmantellament del nostre teixit industrial, privatització dels serveis públics i ajudes sense límit al gran capital, sovint amb el pretext de salvar llocs de treball (que després seran convenientment destruïts), i sempre amb l'únic objecte de garantir els seus beneficis. Més encara, cap d'ells ha dubtat mai a llançar les seues "forces de l'ordre" contra els treballadors quan aquestos hi han reaccionat legítimament en defensa dels seus drets i conquistes, tal com hem vist amb ocasió de les darreres mobilitzacions per Miniwatt.
En definitiva, ni el tarannà, ni els tripartits, ni les "esquerres verdes" (roges haurien de posar-se, però de vergonya) són capaços d'enfrontar aquest deteriorament progressiu de la nostra economia, si és que alguna vegada ho van pretendre. I és que, al cap i a la fi, tots ells, al marge dels desitjos de les seues bases i dels seus votants, estan lligats al mateix arbre podrit: a aqueixa presumpta democràcia nascuda bastarda que, encapçalada pel Borbó designat pel dictador, va prendre forma en el monstre de la Constitució de 1978. Conseqüentment, els governs que hem patit des de llavors no fan sinó continuar el projecte del tardofranquisme: sotmetiment dels pobles de l'Estat, emmordassament de la sobirania popular i dependència econòmica respecte a les grans potències. Així s'entén que l'Estat espanyol siga dels pocs que han complert estrictament els requisits antipopulars de l'euro, per exemple, o el procés accelerat de desmantellament industrial que estem patint en els darrers anys. És una tasca pendent, per tant, la construcció d'una esquerra que expresse i organitze els interessos dels treballadors i els anhels dels pobles de l'Estat espanyol; una alternativa política que tinga com a horitzó possible la ruptura, des d'una perspectiva republicana, amb aquest règim corrupte, antidemocràtic, al servei de la banca i oposat als drets del poble.
D'acord amb tot el que s'ha dit,
Denunciem el paper del Govern català i del govern Zapatero com a titelles en mans dels grans capitals, com han demostrat els casos de Samsung, Izar, etc.
Solidàriament amb el Comité d'empresa de Miniwatt, exigim al Govern de la Generalitat que no accepte cap expedient d'acomiadament presentat per la direcció de LG-PHILIPS i que, en cas d'abandó per part de la multinacional, intervinga la fàbrica.
Ens solidaritzem amb qualssevol mobilitzacions convocades pels treballadors de Miniwatt i declarem la nostra intenció de sumar-nos a les accions que s'estan preparant per al proper 4 d'abril a Madrid.
Cridem el conjunt de les organitzacions sindicals a donar suport actiu a la lluita dels companys i companyes de Miniwatt i a posar-se a disposició dels treballadors.
Convidem els treballadors i treballadores de Miniwatt i dels altres sectors econòmics de Catalunya i de la resta de l'estat, així com als moviments socials i forces polítiques progressistes, a iniciar el treball per l'articulació d'una alternativa política global al règim que ens permeta trencar amb l'oligarquia i posar l'activitat econòmica sota el control i al servei dels sectors populars.
Us transmetem tota la nostra solidaritat i la nostra disposició a col·laborar en tot allò que considereu que puga contribuir a l'èxit de la vostra lluita.
Rebeu un salutació obrera i solidària
Comité Estatal d'Organitzacions Comunistes

oc27s ARROBA yahoo.es
ocpv_ceoc ARROBA yahoo.es
contacto ARROBA octubre.info
Mira també:
http://www.ocpv.tk
http://www.octubre.info

This work is in the public domain

Comentaris

Solidaridad con la Papelera: Manifestación el 2 de Abril a las 12:00 Plaça Vila del Prat
01 abr 2005
Los trabajadores de Papelera decidieron en la última asamblea realizar una campaña de envio masivos de mails a la central de Italia ante la venta que se está haciendo de toda la maquinaria por internet sin conocimiento de los propios trabajadores, para ello se ha realizado un mail en tres idiomas (castellano, inglés y italiano) para que todo el que pueda los envie como forma de protesta.

A la vez han convocado una manifestación para el próximo sabado 2 de Abril a las 12:00 en la Plaça de la Vila del Prat bajo el lema: "Por la continuidad y contra el cierre de Reno de Medici: Treabajo SI, especulación inmobiliaria NO", en la que esperan la solidaridad de los vecinos del Prat.--------------------------------------------------

Mail castellano:

Sr. GAROFANO y miembros del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

¡¡ LOS TRABAJADORES QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO !!

Los trabajadores estamos firmemente convencidos de que Reno de Medici puede y debe seguir trabajando, manteniendo el nivel de empleo, y produciendo benefícios empresariales. ¡¡ Creemos que el cierre de la compañía se produce por motivos especulativos !!

La Dirección está engañando al Comité, a los trabajadores, a las instituciones y a los clientes, ya que nosotros sabemos que la compañía tiene toda la maquinaria en venta (nos preguntamos: ¿la sigue teniendo?) por Internet y a través de una empresa especializada en este tipo de ventas. Ustedes han estado haciendo esto a nuestras espaldas.

La venta de todo el activo industrial se está haciendo antes de que se produzca una negociación con los trabajadores, y esto es un hecho muy grave, ya que con esta acción se intenta eliminar cualquier posible salida de futuro, para la empresa y los trabajadores.

¡¡ CONTRA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA !!

¡¡ POR LA CONTINUIDAD DE RENO PRAT !!

Mail en italiano:

Sig. GAROFANO e membri del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

NOI LAVORATORI VOGLIAMO CONTINUARE A LAVORARE !!

Noi lavoratori siamo convinti che Reno de Medici può e debe continuare a produrre, mantenendo il livello di occupacione, e generando benefici. Crediamo che la chiusura della compagnia avviene per motivi puramente speculativi !!

La direzione sta ingannando il Comitato, i lavoratori, le instituzioni e i clienti, in quanto noi sappiamo che la compagnia ha messo in vendita tutti i macchinari (ci chiediamo: ancora lo è?) per Internet e mediante un'impresa specializzata in questo tipo di vendite. Voi avete fatto tutto questo a nostra insaputa .

La vendita di tutti i beni industriali si sta produzendo in assenza di trattative con i lavoratore e ciò rappresenta un fatto molto grave, visto che con questa azione si cerca de eliminare qualunque posibilità futura, sia per l'impresa che per i lavoratori.

CONTRO LA SPECULAZIONE IMMOBILIARE !!

AFFINCHE LA RENO DE MEDICI CONTINUI A PRODURRE !!

Mail en inglés:

To Mr. GAROFANO and the members of the BOARD OF DIRECTORS

¡¡ WE WORKERS WANT TO KEEP WORKING !!

We are totally convinced that Reno de Medici can and must keep on working, still keeping the level of employment and producing company benefits. ¡¡ We think that the closing of the company is due to speculative reasons !!

Management is lying to the works council, to the workers, to the institutions, to the customers, as we know that the company has been selling (and we ask: are you still selling it?) all the machinery on the internet and through a company specialized in that kind of sales. You been doing go behind our backs .

The sale of this entire industrial active is being done before a negotiation with the workers takes place, and this is a very serious matter, because this action tries to eliminate any possible option for the future of the company and its workers.

AGAINST REAL ESTATE SPECULATION !!

FOR THE CONTINUITY OF RENO PRAT !!17 març 2005. El Prat Llobregat


http://kasalprat.org/LABORAL/DOCS%20FINALS/20050318maniimailspaperera.ht
Colera camping CNT