Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: laboral
Valoració de les Jornades contra la Precarietat (cat i cast)
16 feb 2005
Amb disculpes per l'enorme tardança, deguda a dificultats de consens i també prioritat a altres temes
Debat i acció per avançar cap a un altre model social i laboral

Gener de 2005

La Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat va organitzar les Jornades contra la Precarietat els dies 2, 9, 10, 11 i 12 de desembre de 2004. Amb el lema âVius en Precari: Rebel·latâ?, les Jornades van combinar acció i reflexió i van reunir sindicalistes, organitzacions i moviments socials d'esquerres, persones solidàries i col·lectius. Valorem positivament aquesta primera experiència de diàleg i debat obert entre una diversitat important de col·lectius i persones, de totes les edats, fermament coincidents en la voluntat de recuperar el sindicalisme de classe que ha existit en la història de Catalunya.

Lâelement principal i positiu de les Jornades, al nostre entendre, ha estat situar el paper de la lluita obrera, dels treballadores i treballadores, en un espai preeminent, combinant el debat sincer i aprofundit, necessari per prendre acords, amb la imprescindible lluita al carrer. Debats i lluita que, a més, han recollit les principals preocupacions de les actuals lluites laborals a Catalunya.

Ãs cert que el mitjans de comunicació no han volgut recollir aquesta trobada i mobilitzacions però sabem que el sindicalisme que volen impulsar aquestes Jornades és el sindicalisme alternatiu, que no interessa als propietaris dâaquests mitjans. Ãs el sindicalisme de classe, el que parteix de lâenfrontament dâinteressos entre patronal i treballadors, contrari als pactes socials, reafirmador que només lluitant i mobilitzant es pot arribar a negociacions capaces de concloure amb pactes justos.

Potser la tria de les dates no va ser la millor, i el ritme de les activitats programades també va ser molt intens, però a pesar dâaixò un quants centenars de persones, entre els quals un bon nombre de joves, hi van participar. Cal dir que en aquests dies van coincidir mobilitzacions al barri de Gràcia per lâassassinat feixista dâen Roger.

Descentralitzar les accions i animar al debat i la reflexió contra la precarietat

Volem destacar de les Jornades contra la Precarietat la descentralització de les seves accions. Mobilitzacions i accions al carrer que, sense demanar permís a les «autoritats», es van fer visibles en territoris i barris diversos de Barcelona i Catalunya, així com a la Universitat, perquè és important relacionar el moviment obrer amb estudiants i professors. Aquestes Jornades han sabut lligar els problemes generats pel capitalisme i els seus agents principals âles multinacionals i els bancs, que decideixen per sobre de les institucionsâ amb el territori concret. Cal, per exemple, destacar aquí la participació dels treballadors de lâempresa TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), denunciant el paper de lâAjuntament de la ciutat i del tripartit que el governa, i exigint la dimissió del tinent dâalcalde Xavier Casas per la mort d'un conductor acomiadat injustament.

Un altre element positiu dâaquestes Jornades ha estat el debat sincer i divers âen enfocaments, anàlisis i propostesâ per establir la necessària confiança i respecte entre diverses concepcions de la lluita i del sindicalisme de classe. Això no ha evitat moments de confrontació, perquè ens hem retrobat persones que defensàvem posicions de lluita que fins ara poques vegades confluïen, amb orientacions diverses, com marxistes, anarquistes o altres. Hi han participat activistes sindicals de grans empreses com Seat, TMB, Telefònica, de sectors com telemàrqueting, metall, química, tèxtil, Administració pública, ensenyament, sanitat, treball social, treballadores i treballadors temporals, intermitents, autònoms, a temps parcial, etc. Malgrat aquesta fragmentació, sâha demostrat que és necessari i és possible coordinar lâactivitat reivindicativa i sindical de classe a Catalunya. També hi han participat lluitadors contra la precarietat en altres àmbits, com el de lâhabitatge, per aquest motiu una de les accions de protesta va tenir lloc a la Cambra de la Propietat. Els debats organitzats en tallers van facilitar la participació, especialment la intervenció dels més joves, i caldrà en futures assemblees millorar les formes dâorganitzar-les per tal dâanimar a tothom a participar i que facilitin la presa dâacords i de conclusions.

La seva flexibilitat pactada és la nostra precarietat quotidiana

Sense cap dubte el punt d'acord més contundent de les Jornades contra la Precarietat ha estat identificar amb claredat el veritable enemic de la classe treballadora: el capitalisme, i lâimperialisme que aquest genera. I també s'ha criticat el paper dels gestors i col·laboradors que el capitalisme utilitza i necessita: la socialdemocràcia i el sindicalisme burocratitzat, promotors dels pactes socials i de la desmobilització. Entenem que, per escapar de la precarietat laboral i de l'atur i accedir a relacions de treball justes, és necessari eliminar el capitalisme. Però no sols les seves estructures, sinó també la seva mentalitat de supeditació de tot al benefici. La mateixa Administració pública assumeix la lògica del mercat capitalista i això sâexpressa, entre altres conseqüències, en la precarització laboral.

Per començar i avançar, exigim canvis en l'Estatut dels Treballadors i en tota la legislació laboral, amb lâobjectiu de modificar a fons les relacions laborals i la contractació, eliminant la precarietat i prioritzant el contracte fix, exceptuant situacions de substitució i altres casos molt concrets. Així mateix, ens refermem en la voluntat d'exigir a la Conselleria de Treball que rebutgi tots els ERO (Expedients de Regulació de lâOcupació) que presentin les empreses. I en el cas que aquestes persisteixin en els acomiadaments o tancament han de ser intervingudes per la Generalitat.

La Xarxa continuarà impulsant lluites i mobilització

Situem aquestes Jornades com una primera reflexió col·lectiva que se suma a les passes endavant ja fetes per la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, aspirant a un futur en què la classe treballadora recuperarà el protagonisme necessari per fer avançar el món i acabar amb lâexplotació de la majoria de persones per part dâuna minoria. Ãs un avenç la mateixa creació de la Xarxa i les activitats i accions que ha fet des de febrer del 2004: actes públics de presentació, de solidaritat amb diferents lluites (Sintel, Izar, Telefònica, Samsung, Miniwatt, el Prat, Igualada, etc.), de denúncia dels tancaments dâempreses (amb manifestacions a plaça Sant Jaume i a les Rambles), de presència al carrer i als mitjans de comunicació lâ11 de Setembre, en una acció que fou aquest dia l'única expressió de la necessària unitat entre lluita de classes i fet nacional, a més de denúncia pública dels incompliments electorals del govern de Catalunya. També hem denunciat els salaris de 8.000 euros al mes que sâassignen els polítics mentre el pacte social acorda 600 euros al mes, al 2008, per als de baix.

En el futur caldrà anar definint les nostres perspectives de treball. Entre elles, cal destacar un Primer de Maig combatiu en la línia del de 2004, la participació en la campanya per la pau i la solidaritat amb els pobles (Iraq, Palestina, Sàhara, Cuba, etc.), la lluita contra la regressiva Constitució de la UE, el 8 de Març i la defensa dels drets de les dones, els i les joves, els immigrants, els pensionistes, etc.. Aquí sâha de demostrar el caràcter sociopolític de la Xarxa.

Per últim, la Xarxa té en perspectiva âtot i respectant la independència de cada col·lectiu sindical o socialâ la necessària coordinació de les respostes contra els nous Pactes Socials que les cúpules de CCOO i UGT estan ja preparant per signar amb la patronal i el Govern, tant a Catalunya com en el conjunt de lâEstat. Serà amb aquesta resposta com es demostrarà que un vertader i fort sindicalisme de classe és possible, que es pot enfortir la presència de la classe obrera organitzada en la lluita política i que el futur és dels treballadors i les treballadores.

Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat

____________________________________________


VALORACIÃN DE LAS JORNADAS CONTRA LA
PRECARIEDAD

Debate y acción para avanzar hacia otro modelo social y laboral

Enero de 2005

La Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat organizó las Jornadas contra la Precariedad los días 2, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2004. Con el lema «Vius en Precari: Rebel·lat», las Jornadas combinaron acción y reflexión y reunieron sindicalistas, organizaciones y movimientos sociales de izquierdas, personas solidarias y colectivos. Valoramos positivamente esta primera experiencia de diálogo y debate abierto entre una diversidad importante de colectivos y personas de todas las edades, firmemente coincidentes en la voluntad de recuperar el sindicalismo de clase que ha existido en la historia de Catalunya.

El elemento principal y positivo de las Jornadas, a nuestro entender, ha sido situar el papel de la lucha obrera, de los trabajadores y trabajadoras, en un espacio preeminente, combinando el debate sincero y profundo, necesario para tomar acuerdos, con la imprescindible lucha en la calle. Debates y lucha que, además, han recogido las principales preocupaciones de las actuales luchas laborales en Catalunya.

Es cierto que los medios de comunicación no han querido recoger este encuentro y movilizaciones, pero sabemos que el sindicalismo que quieren impulsar estas Jornadas es el sindicalismo alternativo, que no interesa a los propietarios de estos medios. Es el sindicalismo de clase, el que parte del enfrentamiento de intereses entre patronal y trabajadores, contrario a los pactos sociales, reafirmador de que sólo luchando y movilizando se puede llegar a negociaciones capaces de concluir con pactos justos.

Quizás la elección de las fechas no fue la mejor, y el ritmo de las actividades programadas también fue muy intenso, pero a pesar de ello participaron unos cuantos centenares de personas, entre los cuales un buen número de jóvenes. Hay que decir que estos días coincidieron con movilizaciones en el barrio de Gràcia por el asesinado fascista de Roger.

Descentralizar las acciones y animar al debate y la reflexión contra la precariedad

Queremos destacar de las Jornadas contra la Precariedad la descentralización de sus acciones. Movilizaciones y acciones en la calle que, sin pedir permiso a las «autoridades», se hicieron visibles en territorios y barrios diversos de Barcelona y Catalunya, así como en la Universidad, porque es importante relacionar el movimiento obrero con estudiantes y profesores. Estas Jornadas han sabido ligar los problemas generados por el capitalismo y sus agentes principales âlas multinacionales y los bancos, que deciden por encima de las institucionesâ con el territorio concreto. Hay que destacar, por ejemplo, la participación de los trabajadores de la empresa TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), denunciando el papel del Ayuntamiento de la ciudad y del tripartito que lo gobierna, y exigiendo la dimisión del teniente de alcalde Xavier Casas por la muerte de un conductor despedido injustamente.

Otro elemento positivo de estas Jornadas ha sido el debate sincero y diverso âen enfoques, análisis y propuestasâ para establecer la necesaria confianza y respeto entre varias concepciones de la lucha y del sindicalismo de clase. Ello no ha evitado momentos de confrontación, porque nos hemos reencontrado personas que defendíamos posiciones de lucha que hasta ahora pocas veces confluían, con orientaciones diversas, como marxistas, anarquistas u otras. Han participado activistas sindicales de grandes empresas como SEAT, TMB, Telefónica, de sectores como telemárqueting, metal, química, textil, Administración pública, enseñanza, sanidad, trabajo social, trabajadoras y trabajadores temporales, intermitentes, autónomos, a tiempo parcial, etc. Pese a esta fragmentación, se ha demostrado que es necesario y es posible coordinar la actividad reivindicativa y sindical de clase en Catalunya. También han participado luchadores contra la precariedad en otros ámbitos, como el de la vivienda, y de ahí que una de las acciones de protesta tuvo lugar en la Cámara de la Propiedad. Los debates organizados en talleres facilitaron la participación, especialmente la intervención de los más jóvenes, y hará falta en futuras asambleas mejorar las formas de organizarlas para animar a todo el mundo a participar y que faciliten la toma de acuerdos y de conclusiones.

Su flexibilidad pactada es nuestra precariedad cotidiana

Sin lugar a dudas el punto de acuerdo más contundente de las Jornadas contra la Precariedad ha sido identificar con claridad el verdadero enemigo de la clase trabajadora: el capitalismo, y el imperialismo que éste genera. Y también se ha criticado el papel de los gestores y colaboradores que el capitalismo utiliza y necesita: la socialdemocracia y el sindicalismo burocratizado, promotores de los pactos sociales y de la desmovilización. Entendemos que, para escapar de la precariedad laboral y del paro y acceder a relaciones de trabajo justas, es necesario eliminar el capitalismo. Pero no sólo sus estructuras, sino también su mentalidad de supeditación de todo al beneficio. La misma Administración pública asume la lógica del mercado capitalista y ello se expresa, entre otras consecuencias, en la precarización laboral.

Para empezar y avanzar, exigimos cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en toda la legislación laboral, con el objetivo de modificar a fondo las relaciones laborales y la contratación, eliminando la precariedad y priorizando el contrato fijo, con excepción de situaciones de sustitución y otros casos muy concretos. Asimismo, nos reafirmamos en la voluntad de exigir a la Conselleria de Treball que rechace todos los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) que presenten las empresas. Y en el supuesto de que éstas persistan en los despidos o cierres, tienen que ser intervenidas por la Generalitat.

La Xarxa continuará impulsando luchas y movilización

Situamos estas Jornadas como una primera reflexión colectiva, que se suma a los pasos adelante ya realizados por la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, aspirando a un futuro en que la clase trabajadora recuperará el protagonismo necesario para hacer avanzar el mundo y acabar con la explotación de la mayoría de personas por parte de una minoría. Ya es un avance la misma creación de la Xarxa y las actividades y acciones que ha hecho desde febrero del 2004: actos públicos de presentación, de solidaridad con diferentes luchas (Sintel, Izar, Telefónica, Samsung, Miniwatt, el Prat, Igualada, etc.), de denuncia de los cierres de empresas (con manifestaciones en plaza Sant Jaume y en las Ramblas), de presencia en la calle y en los medios de comunicación el 11 de Setembre, en una acción que fue este día la única expresión de la necesaria unidad entre lucha de clases y hecho nacional, además de denuncia pública de los incumplimientos electorales del Gobierno de Catalunya. También hemos denunciado los salarios de 8.000 euros al mes que se asignan los políticos mientras el pacto social acuerda 600 euros al mes, en el 2008, para los de abajo.

En el futuro habrá que ir definiendo nuestras perspectivas de trabajo. Entre ellas, hay que destacar un Primero de Mayo combativo en la línea del de 2004, la participación en la campaña por la paz y la solidaridad con los pueblos (Irak, Palestina, Sáhara, Cuba, etc.), la lucha contra la regresiva Constitución de la UE, el 8 de Marzo y la defensa de los derechos de las mujeres, los y las jóvenes, los inmigrantes, los pensionistas, etc. Aquí se tiene que demostrar el carácter sociopolítico de la Xarxa.

Por último, la Xarxa tiene en perspectiva ârespetando la independencia de cada colectivo sindical o socialâ la necesaria coordinación de las respuestas contra los nuevos Pactos Sociales que las cúpulas de CCOO y UGT están ya preparando para firmar con la patronal y el Gobierno, tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado. Será con esta respuesta como se demostrará que un verdadero y fuerte sindicalismo de clase es posible, que se puede fortalecer la presencia de la clase obrera organizada en la lucha política y que el futuro es de los trabajadores y las trabajadoras.

Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat
Mira també:
http://xarxacontratancaments@moviments.net

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Valoració de les Jornades contra la Precarietat (cat i cast)
16 feb 2005
Continuem sent precàries i ningú se n'ha assabentat.

Al gra!
Re: Valoració de les Jornades contra la Precarietat (cat i cast)
17 feb 2005
Per a mi un dels aspectes més positius de les jornades va ser el contacte intergeneracional.
Re: Valoració de les Jornades contra la Precarietat (cat i cast)
17 feb 2005
Un texte molt bó, molt acurat i sense perdre's en históries.
Sindicato Sindicat