Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: ecologia
CONCLUSIONS: XVIII Trobades Estatals d’Amants de les Deixalles
17 des 2004
Les Trobades., amb participació de més de 100 persones d'arreu l'estat, remarquen la superioritat del sistema de recollida "porta a porta" i el rebuig als tractaments finalistes.
En un context general caracteritzat pel manteniment, i fins i tot la renovació, de l'impuls de la incineració com a mètode de tractament finalista dels residus urbans, a Catalunya s'estan portant a terme noves iniciatives dins del marc de la recollida selectiva.

Aquestes iniciatives son ignorades por la immensa majoria de les institucions públiques que, lluny de vetllar per l'interès general i per una gestió mediambiental sostenible, estan cedint a les pressions dels lobbys pro incineració en detriment de polítiques decidides de reducció, reutilització i reciclatge. Això vulnera clarament l'esperit del Pla Nacional de Residus Urbans (2000-2006) que assenyala com a principi rector la prevenció i la minimització, establint un objectiu de reducció del 6%, de forma que en l'any 2002 s'havia de mantenir la producció total de residus en els nivells de 1996. De fet menys de un 5% del pressupost del Pla estava destinat a polítiques de reducció.

Per contra, a nivell estatal no se han portat a terme polítiques decidides de reducció en la generació de residus com, per exemple, exigir a les empreses que minimitzin el volum dels seus embalatges, que eliminin la idea "usar i llençar" dels seus productes, etc.

Davant aquesta situació, i a partir de distintes experiències realitzades en diversos municipis de Catalunya, constatem:

- Que sense polítiques de reducció de residus en origen, participarem d'un incremento continuat del volum de residus.

- Que depenent del sistema de recollida selectiva que se apliqui, els nivells de recuperació de les distintes fraccions varien considerablement.

- Que per aconseguir uns resultats òptims en la recuperació de materials, és imprescindible potenciar la corresponsabilitat de les administracions locals i de la ciutadania.

Per tot això CONCLOEM:

1.- Reiterem la necessitat de les polítiques encaminades a la reducció de la generació de residus. Continua essent urgent dotar els programes de reducció amb els diners suficients i establir mesures legislatives que tendeixen a la penalització de les formes no sostenibles d'envasos i embalatges, borses gratuïtes de plàstic en els comerços i envasos d'un sol ús.

2.- En el curs de les Trobades ha quedat demostrat que el model de recollida selectiva que garanteix uns resultats de recuperació més elevats es el sistema "porta a porta", sempre que es doni prioritat a la separació en origen de la fracció orgànica. Amb aquest mètode a més se incideix decisivament en la reducció de la fracció no aprofitable. Les experiències de municipis com Tiana o la Mancomunitat de la Plana (a Catalunya), proven que es possible assolir percentatges d'entre un 70 y un 80% de recollida selectiva.

3.- Les experiències analitzades en el curs de les Trobades també demostren que el sistema de recollida "porta a porta" permet minimtizar el nivell de "impropis" de la fracció orgànica (situant-se entre un 1 i un 3% del total), el que millora la qualitat del "compost" resultant.

4.- Un cop demostrada la eficàcia dels criteris de recollida "porta a porta" en l'anomenat "urbanisme horitzontal", s'estan iniciant experiències d'aplicació en municipis amb predomini de "l'urbanisme vertical" (blocs de pisos agrupats en barris d'elevada densitat de població), el que obre interessants perspectives de cara al futur. Així mateix és el mètode més efectiu per a la recollida selectiva dels residus comercials.

5.- Demanem als ajuntaments un major protagonisme en les polítiques ambientals mitjançant la promulgació d'ordenances fiscals i ambientals que contemplin el pagament per generació, incentivant a ciutadans y ciutadanes que contribueixin a reduir i seleccionar correctament els seus residus.

6.- S'han d'aconseguir que els representants dels diferents partits polítics, no facin bandera electoral del sistema de recollida selectiva, com ha passat en alguns municipis de Catalunya i Astúries amb el sistema del "porta a porta". S'hauria d'arribar a un consens en aquesta qüestió per que es tracta d'un tema bàsic en les polítiques de sostenibilitat.

7.- Els resultats aconseguits per diferents sistemes de recollida selectiva, ja sigui fent servir contenidors bicompartimentats, separats, subterranis, o mitjançant la recollida pneumàtica, evidencien que el voluntarisme i l'anonimat que els caracteritzen, son factors que impedeixen donar un salt qualitatiu i, sobre tot quantitatiu, en els índexs de recuperació.

8.- El "porta a porta" amb campanyes eficaces y participatives d'Educació Ambiental que incorporin elements de obligatorietat i pèrdua d'anonimat, fomenta la corresponsabilitat entre la ciutadania i les administracions locals, aixeca considerablement els nivells i la qualitat de la recollida selectiva y promouen la reducció dels residus.

9.- Queda demostrat que les polítiques de prevenció, recollida selectiva i reciclatge generen més ocupació que els tractaments finalistes. A més demanem que aquesta ocupació sigui creada des de criteris d'economia social i des de polítiques d'integració sociolaboral.

10.- En aquestes Trobades també s'ha pogut constatar la viabilitat de realitzar compostatge casolà, amb les característiques necessàries per a la seva posterior utilització en agricultura i jardineria.

11.- S'ha d'eliminar progressivament la incineració de residus, tant en las pròpies plantes incineradores com en cimenteres, tèrmiques, forns del sector ceràmic, etc. Així mateix s'han d'establir impostos penalitzadors (que s'afegeixin al cost real del servei) dels sistemes de tractament finalistes (abocadors i incineració). Aquests impostos han d'anar destinats a incentivar la educació ambiental i les polítiques de prevenció.
Mira també:
http://www.ecologistesenaccio.org/temes/resurb/amants/amantscatXVIII.htm

This work is in the public domain
Sindicat