Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Comentari :: educació i societat
Remenant l'assumpte dels dialectes...
10 des 2004
Els temes científics els resolen els professionals. Els advocats parlen de Dret, el metges, de Medicina i els lingüistes de llengües. I dins dels lingüistes els romanistes són els especialistes en llengües derivades del llatí (llengües romàniques o romances). En eixe àmbit tots els romanistes tenen claríssim que valencià, balear, català (de Catalunya, una Franja de les tres províncies aragoneses, Andorra, Rosselló i Cerdanya –a França- L’Alguer –Sardenya, Itàlia),són la mateixa llengua....Ja es diu de la nostra llengua:"De Salses a Guardamar, de Fraga a Maó".
A Guardamar, que tenia alcalde del PP, hi ha una monument al català a l'entrada des de Cartagena o­n precisament hi ha escrit això. I no solament això: tant el PP de Catalunya com el de les Balears té clara la unitat lingüística.A tots els col.legis, Instituts i Universitats valencianes es dóna la mateixa llengua que a Catalunya o Balears però amb les variants d'ací. En pla experimental va començar sent Albiñana (PSOE) President del Consell Preautonòmic del País Valencià (nom preestatutari de la nostra autonomia entre el 78 i les eleccions del 8 de Maig del 83) a fer-se classe en alguns Instituts. Després de la dimissió d'Albiñana arribà Monsonís (UCD) i no canvià res. Amb la victòria del PSOE del 1982, entrà Lerma i s'estengué a tots els Instituts (gener 1983) i Col.legis (un poc més tard). Es tragué un temari d'oposicions i uns temaris per cursos, llibres, etc, tot basat en les Normes del 32 i posteriors revisions. Al 95 guanya Zaplana i ni el Conseller Villalonga, ni Tarancón tocaren una coma de res. Ni el Conseller Camps. Ni els Presidents Olivas o Camps...S'ha seguit donant a tot arreu el mateix ensenyament i no s'ha perseguit el professorat per "catalanista" ni per res. A totes les Conselleries excepte les d'UV del 95-99 s'escrivien els textos en la normativa que es donava als col.legis, instituts i universitats: la mateixa que a Catalunya amb les variants valencianes. Amb la pràctica disolució d'UV totes les Conselleries unificaren l’ortografia.Els Programes d'ordinador Salt 1, Salt 2 i el més recent, Salt 3, promoguts i pagats per la Generalitat Valenciana en temps del PP estan en correctíssim valencià (català), tant és així que estan molt recomanats per als usuaris catalans, balears,...I això és mèrit del treball del PP.L'AVL (creada gràcies a l'impuls de Zaplana i el PSOE) té una declaració, amb rang de llei, en què diu que el valencià forma part del mateix sistema lingüístic que català i balear i no fa ni un sol canvi en la normativa de la llengua. Per això, els més anticatalanistes dels valencianistesdiuen allò de "Zaplana venut a Pujol".... N'hi ha una pintada a l'entrada de L'Eliana.Vull dir: la pràctica del dia a dia a centres docents, Conselleries, rtvv, cartells oficials es fa en la mateixa llengua que a Catalunya, però dient-li valencià.Quin és el problema? El nom? O que són llengües diferents i que el valencià es parla fins a Vinaròs/Morella i el català des d'Alcanar/Ulldecona? Millor que ningú hi vaja a dir-los que no parlen la mateixa llengua.....D’acord els romanistes, queda la part política de l’assumpte. La dreta utilitza el tema per crear maror i l'esquerra, que ha estat 12 anys en la Generalitat, no ha estat capaç, com en tantes coses, de solucionar-lo. Zaplana fou qui posà les bases d'una solució amb l'AVL (es diu Acadèmia Valenciana de la Llengua i no Acadèmia de la Llengua Valenciana, seguint el model de les 21 que de la Lengua Española hi ha al món).Crec que el govern actuà segons una legalitat però la cosa es complicà amb les declaracions de Maragall i Carod, que no tingueren tacte. I a "río revuelto" Camps, Font de Mora i Esteban G. Pons, s'han posat a pescar amb una demagògia enorme. Ningú pot canviar, i ells ho saben, l'Estatut, i el nom jurídic de la llengua és valencià: el Constitucional ja té diverses sentències sobre el fet que el nom jurídic no és una posició lingüística, que el nom no indica entitat ni identitat.Resumint i concretant:1.- La llengua és la mateixa a Catalunya, València, Balears, franja de ponent d'Aragó, Andorra, Rosselló, Cerdanya i L'Alguer. Perquè només importa el que diguen els lingüistes.2.- El nom jurídic de la llengua a la CAV és Valencià, a Catalunya, a Balears i a la franja d'Aragó (d'on és Marcelino Iglesias, President d'Aragó), Català. I Català també a Andorra i als altres llocs de França i d'Itàlia.3.- Cap declaració del govern pot canviar l'Estatut i, per tant, res del que ha passat canvia el nom jurídic de la llengua. L'aclariment, que a més es basa en l'AVL, és merament informatiu.4.- Maragall, Carod i Bargalló no han estat políticament fins, s'han equivocat, i açò ho ha aprofitat Camps, Pons i Font ...., per incordiar i fer política. I Carod també s'ha passat moltíssim vinculant llengua i pressuposts.5.- El fet que tots els llocs oficials (Conselleries, Hospitals, Centres Educatius) ..., rètols públics, i plans d'estudis usen una normativa del valencià idèntica a la del català prova que el Govern valencià del PP sap que és la mateixa llengua. I el fet que les declaracions de l'AVL tinguen rang de llei.6.- Cal tancar políticament el conflicte lingüístic (que per cert només es dóna a la província de València, i no tota) i consensuar el nom de la llengua.7.- Ara que s'està en vies de reformar els Estatuts de Catalunya i de la Comunitat Valenciana seria el moment d'introduir-lo a la reforma, partint de les resolucions de l'AVL.8.- Hi veig dues solucions.-Que tant a Catalunya com ací posem que la llengua pròpia és el catalanovalencià (o viceversa).-Que cada Estatut mantinga l'actual nom de la llengua, però aclarint després que també és parlada a València, catalunya, Balears,....Posats a donar-hi una opinió, em quede amb la segona possibilitat.El perill que té el PP si manté la situació és que grups d'extrema dreta com els de Sentandreu (que convocà una manifestació amb altres grups d’extrema dreta com España 2000 a què acudiren mils de persones) l'acusen de mentir perquè, si bé continua dient valencià a la llengua, de fet l'escriu igual que el català. I així, les coses tindrien el perill de decantar-se cap a la xenofobia anticatalana i feixista que interessa a estos grupets. L’error del PSOE és la indefinició en temps de govern i anar a remolc en temps d'oposició. I la claredat d'EUPV, ERPV, Verds o Bloc queda contrarestada per la seua cada vegada més escassa importància política. Un acord d’Estat entre Administracions i partits sobre la base de la Romanística és ja imprescindible. Utilitzar la mateixa normativa que a Catalunya i Balears i barallar-se pel nom és, si més no, absurd. Però l’estratègia de la mentida i la confrontació és la que preval en aquests moments en un PP que sap que es pot treure suc. L’aferrissada defensa demagògica i mentidera defensa del PHN i de la llengua valenciana, si bé pot fer-lo entrar en competència amb els feixistes valencians també li pot suposar rèdits electorals en les difícils eleccions del 2007.


Traducción al castellano:

Los temas científicos los resuelven los profesionales. Los abogados hablan de Derecho, el médicos, de Medicina y los lingüistas de lenguas. Y dentro de los lingüistas los *romanistes son los especialistas en lenguas derivadas del latino (lenguas románicas o *romances). En ese ámbito todos los *romanistes tienen *claríssim que valenciano, balear, catalán (de Catalunya, una Franja de las tres provincias aragonesas, Andorra, Rosselló y Cerdanya –en Francia- L’*Alguer –Cerdeña, Italia),son la misma lengua....Ya se llama de nuestra lengua:"De Salsas en Guardamar, de *Fraga en Maó".

en Guardamar, que tenía alcalde del PP, hay una monumento al catalán a lo entrada desde Cartagena o­n precisamente hay escrito esto. Y no solamente esto: tanto el PP de Catalunya como el de las Baleares tiene clara la unidad lingüística.A todos los col.*legis, Institutos y Universidades valencianas se da la misma lengua que en Catalunya o Baleares pero con las variantes de aquí. En plan experimental empezó siendo Albiñana (PSOE) Presidente del Consejo Preautonómico del País Valenciano (nombre *preestatutari de nuestra autonomía entre el 78 y las elecciones del 8 de Mayo del 83) a darse clase en algunos Institutos. Tras la dimisión de Albiñana llegó *Monsonís (*UCD) y no cambió nada. Con la victoria del PSOE del 1982, entró Lerma y se extendió a todos los Institutos (enero 1983) y Col.*legis (un poco más tarde). Se sacó un temario de oposiciones y unos temarios por cursos, libros, *etc, todo basado en las Normas del 32 y posteriores revisiones. Al 95 gana Zaplana y ni el Consejero *Villalonga, ni *Tarancón tocaron una coma de nada. Ni el Consejero Camps. Ni los Presidentes *Olivas o Campos...Se ha seguido dando en todas partes la misma enseñanza y no se ha perseguido el profesorado por "catalanista" ni para nada. A todas las Consejerías excepto las de UV del 95-99 se escribían los textos en la normativa que se daba a los col.*legis, institutos y universidades: la misma que en Catalunya con las variantes valencianas. Con la práctica *disolució de UV todas las Consejerías unificaron l’ortografía.Los Programas de ordenador Salt 1, Salt 2 y el más reciente, Salt 3, promovidos y pagados por la Generalitat Valenciana en tiempo del PP están en correctísimo valenciano (catalán), tanto es no bien están muy recomendados para los usuarios catalanes, baleares,...Y esto es mérito del trabajo del PP.Lo AVL (creada gracias a lo impulso de Zaplana y el PSOE) tiene una declaración, con rango de ley, en qué dice que el valenciano forma parte del mismo sistema lingüístico que catalán y balear y no hace ni un solo cambio en la normativa de la lengua. Por esto, los más *anticatalanistes de los *valencianistesdiuen aquello de "Zaplana vendido a Colina".... ha una pintada a lo entrada de La Eliana.Quiero decir: la práctica del día a día a centros docentes, Consejerías, *rtvv, carteles oficiales se hace en la misma lengua que en Catalunya, pero diciéndole valenciano.Qué es el problema? El nombre? O que son lenguas diferentes y que el valenciano se habla en Vinaròs/Morella y el catalán desde Alcanar/Ulldecona? Mejor que nadie vaya a decirlos que no hablan la misma lengua.....D’acuerdo los *romanistes, queda la parte política de l’asunto. La derecha utiliza el tema por crear *maror y lo izquierda, que ha estado 12 años en la Generalitat, no ha sido capaz, como en tantas cosas, de solucionarlo. Zaplana fue quienes puso las bases de una solución con lo AVL (se llama Academia Valenciana de la Lengua y no Academia de la Lengua Valenciana, siguiendo el modelo de las 21 que de la *Lengua *Española hay al mundo).Creo que el gobierno actuó según una legalidad pero la cosa se complicó con las declaraciones de *Maragall y *Carod, que no tuvieran tacto. Y a "*río *revuelto" Campos, Fuente de Mora y Esteban G. Pons, se han puesto a pescar con una demagogia enorme. Nadie puede cambiar, y ellos lo saben, lo Estatuto, y el nombre jurídico de la lengua es valenciano: el Constitucional ya tiene varias sentencias sobre el hecho que el nombre jurídico no es una posición lingüística, que el nombre no indica entidad ni identidad.Resumiendo y concretando:1.- La lengua es la misma en Catalunya, València, Baleares, franja de ponente de Aragón, Andorra, Rosselló, Cerdanya y Lo *Alguer. Porque sólo importa el que digan los lingüistas.2.- El nombre jurídico de la lengua a la *CAV es Valenciano, en Catalunya, en Baleares y a la franja de Aragón (de dónde es *Marcelino Iglesias, Presidente de Aragón), Català. Y Catalán también en Andorra y a los otras lugares de Francia y de Italia.3.- Ninguna declaración del gobierno puede cambiar lo Estatuto y, por lo tanto, nada del que ha pasado cambia el nombre jurídico de la lengua. Lo aclaración, que además se basa en lo AVL, es meramente informativo.4.- *Maragall, *Carod y *Bargalló no han estado políticamente finos, se han equivocado, y esto lo ha aprovechado Campos, Pons y Fuente ...., por *incordiar y hacer política. Y *Carod también se ha pasado muchísimo vinculante lengua y presupuestos.5.- El hecho que todos los lugares oficiales (Consejerías, Hospitales, Centros Educativos) ..., rótulos públicos, y planes de estudios usan una normativa del valenciano idéntica a la del catalán prueba que el Gobierno valenciano del PP sabe que es la misma lengua. Y el hecho que las declaraciones de lo AVL tengan rango de ley.6.- Hace falta cerrar políticamente el conflicto lingüístico (que por cierto sólo se da a la provincia de València, y no toda) y consensuar el nombre de la lengua.7.- Ahora que se está en vías de reformar los Estatutos de Catalunya y de la Comunidad Valenciana sería el momento de introducirlo a la reforma, partiendo de las resoluciones de lo AVL.8.- veo dos soluciones.-Que tanto en Catalunya como aquí ponemos que la lengua propia es lo *catalanovalencià (o viceversa).-Que cada Estatuto mantenga lo actual nombre de la lengua, pero aclarando después de que también es hablada en València, *catalunya, Baleares,....Ademanes a dar una opinión, me quedo con la segunda posibilidad.El peligro que tiene el PP si mantiene la situación es que grupos de extrema derecha como los de *Sentandreu (que convocó una manifestación con otros grupos d’extrema derecha como *España 2000 a qué acudieran *mils de personas) lo acusan de mentir porque, si bien continúa diciendo valenciano a la lengua, de hecho lo escribe igual que el catalán. Y así, las cosas tendrían el peligro de decantarse hacia la *xenofobia *anticatalana y fascista que interesa a estos *grupets. L’error del PSOE es la indefinición en tiempo de gobierno e ir a remolque en tiempo de oposición. Y la claridad de *EUPV, *ERPV, Verdes o Bloque queda contrarrestada por la suya cada vez más escasa importancia política. Un acuerdo d’Estado entre Administraciones y partidos en base a la *Romanística es ya imprescindible. Utilizar la misma normativa que en Catalunya y Baleares y pelearse por el nombre es, cuando menos, absurdo. Pero l’estrategia de la mentira y la confrontación es la que prevalece en estos momentos en un PP que sabe que se puede sacar zumo. L’enconada defensa demagógica y mentirosa defensa del *PHN y de la lengua valenciana, si bien puede hacerlo entrar en competencia con los fascistas valencianos también le puede suponer réditos electorales en las difíciles elecciones del 2007

This work is in the public domain

Comentaris

Re: Remenant l'assumpte dels dialectes...
10 des 2004
Te done tota la raó per aquest document tan bonico. Però hi han voltes que no tot és blanc o negre.

A vore... no podeu negar els catalans del nord que quan veieu algú que escriu com matros dieu que escribim malament. I a vore si ara vosté no es molestaria si algú li digués açó, i es que dic jo...no podem reconéixer que el català té moltes varietats dialectals, moltes parauletes que sempre s'han parlat així a ma casa i al meu poble?...ma mare, mon pare o mon tio parlen català d'Alacant perque els meus avis tamé o feien així... i digue-me doncs...qué dimonis són les llengües sino instruments per comunicar-se?

Fem el favor de no negar l'unitat del català, però no corregir als que no parlem com a Girona o Barcelona, anteneu? De lo contrari sou vosaltres (els del nord) qui creeu la divisió.

Salút i Països Catalans!
Re: Remenant l'assumpte dels dialectes...
10 des 2004
La qüestió es que hi ha varietats dialectals, pero la forma estàndar no recull quasi cap de les peculiaritats regionals. Això fa que molts no s'identifiquin amb aquesta llengua, perque quan han de parlar l'estàndar es troben que no estan parlant el mateix que a casa, els hi diuen que el que escriuen està mal escrit. Els catalans casi no coneixen les varietats dels seus veïns, caldria una mica més d'iterés i de reconeixement.
Re: Remenant l'assumpte dels dialectes...
10 des 2004
Els de Castelló i Tarragona estem al mig entre l'apixat i el barceloní. :)

Visca la riquesa de la llengua catalana!
(o "visqui" com diuen els del nord, je,je)
Totalment d'acord
10 des 2004
La llengua és la mateixa, no hi ha cap problema si a València volen anomenar-lo "valencià", a mitja Bèlgica es parla holandès però ningú li diu així, li diuen "flamenc".

Tens raó que els polítics catalans s'han esverat massa, però cal dir que la conducta de PSOE a Europa va ser confussa, no haurien d'haver presentat dos vòlums idèntics per a una mateixa llengua, no té sentit. En tot cas, que haguèssin presentat un vòlum amb dos noms a la coberta: CAT i VAL. No seria més lògic?

Al capdavall, com tu dius, s'han de seguir criteris científics, que per això estan els filòlegs. I té força gràcia la demagògia del PP de València amb aquesta qüestió quan ja fa tant de temps que la Reial Acadèmia Espanyola reconeix la unitat de la llengua catalana i també la UNESCO. Per què no van dir res aleshores?

També recordo que ERC és qui ha reclamat amb més fermesa que es faci a l'estat una "Llei de Llengües" perquè no pot ser que la Constitució ni les anomena, només parla de "las lenguas cooficiales", i clar, després passa el que passa.

Un darrer comentari pel company d'Elx que es queixa de les crítiques que reben per part dels "puristes" de la llengua, especialment els d'aquí de Catalunya. Tens tota la raó. Ja ni ha prou de corretgir a la gent, cadascú que parli com li peti o com ha après. És necessari que hi hagi un standard, com a totes les llengües, però mai pensar que la varietat standard és la millor.
Re: Remenant l'assumpte dels dialectes...
10 des 2004
Jo voldria dir que una cosa és l'ortografia i una de ben diferent la variant del català hegemònica als mitjans de comunicació que operen des de Barcelona.

Com a barcelonina, m'agradaria fer veure a aquells valencians que moltes vegades es queixen dels accents o d'altres aspectes de la nostra ortografia comuna que ells troben com a allunyats de la seva manera de parlar, que a nosaltres ens passa si fa no fa el mateix, per exemple, una ortografia més propera a la manera de parlar de barcelona passaria per fer els plurals de génere femení amb -as, com en castellà. Amb una ortografia adaptada a la fonètica del català de canfanga, hauriem d'escriure alguna cosa semblant a, per exemple, "coneixas a la patita de las sevas fillas". Però, una ortografia així, evidentment, seria incompatible amb una d'adaptada als parlars occidentals.

Pel que fa al català emprat als mitjans que operen des de Barcelona i rodalies, jo, que sóc barcelonina de tercera generació, el trobo molt més a prop del català central-central de Manresa que no pas del "santral-camacu cas parla a Barsalona".
Sindicato Sindicat