Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder
Sobre com Bush va entronitzar a un nou Ku Klux Klan en el Poder Judicial.[CAT/CAS]
25 nov 2004
Sobre com Bush va entronitzar a un nou Ku Klux Klan en el Poder Judicial
Una organització conservadora decideix les designacions judicials
Proyecto Censurado/Parelelo 21


En 2001 George W. Bush va eliminar el rol que durant molts anys va ocupar l'Associació de la Barra Americana (ABA) en l'avaluació dels futurs jutges federals. Els nomenaments suggerits per l´ABA van guardar sempre un equilibri entre extremistes de dreta i magistrats progressistes. En el seu lloc, Bush ve utilitzant a la Societat Federalista per als Estudis de la Llei i l'Ordre Públic, una organització de caràcter nacional que té "la missió" de construir una agenda conservadora per a desplaçar a tot el sistema legal del país cap a l'extrema dreta.

La Societat Federalista va arrencar en 1982, impulsada per un petit grup d'estudiants conservadors radicals de la Facultat de Dret de la Universitat de Xicago, entre altres Steven Calabresi, David McIntosh i Lee Liberman. El Fiscal General de Ronald Reagan --Edwin Meese-- va ser un primerenc patrocinador d'aquesta societat que avui inclou a més de 40.000 advocats, jutges i professors de dret. Entre els membres més prominents es troben l'exministre de Justícia John Ashcroft, el Procurador General Theodore Olson, els ministres de la Cort Suprema de Justícia Clarence Thomas i Antonin Scalia, el president del Comitè Judicial del Senat Orrin Hatch i el jutge federal d'apel·lació Frank Easterbrook. Sota els governs dels dos Bush, els nomenaments judicials han estat coordinats per l'Oficina del Conseller Legal del President, amb personal dominat per federalistes.

Jamin B. Raskin va escriure que les preocupacions tradicionals dels jutges conservadors consistien que les seves fallades "protegissin a les minories polítiques de dreta de la submissió a una majoria aixafadora". Raskin va dir que la preocupació ara és el contrari. Aquests jutges constitueixen una minoria política que mina les "drets democràtics de la gent".

Amb l'ajuda de la Societat Federalista, Bush va adquirir la capacitat de bolcar als tribunals de justícia a la ideologia d'ultra dreta. Els federalistes es proposen controlar totes les corts federals de circuit, que satisfacin les demandes de la dreta radical en temes de raça, religió, classes socials, diners, moralitat, avortament i energia. Actualment, els jutges anti-avortament controlen set de les 12 corts federals de circuit d'EUA

Aproximadament el 40% dels jutges federals designats per Bush són membres de la Societat Federalista i gaudeixen del càrrec tota la vida. Les corts federals de circuit són el brou de cultiu per a les candidatures a la Cort Suprema i alguns d'aquests jutges arribaran a els més alts nomenaments judicials. En una temptativa per amarrar la continuïtat de l'agenda conservadora, Bush està designant a jutges més joves. El "suprem" Scalia, que tenia 50 anys quan va ser designat en l'alt tribunal, ja ha servit 17 anys. No va haver una sola vacant en la Cort Suprema en els últims 11 anys.

La Societat Federalista, que dirigeix aquest moviment judicial conservador, ha estat molt agressiva a combatre als jutges que no li convenen. L'exsenador Bob Dole va escarnir al jutge H. Llegeix Sarokin, del tercer circuit, arraconant-lo en "el passadís judicial de la vergonya" juntament amb alguns dels seus col·legues. Aquesta hostilitat va forçar la dimissió de Sarokin. "Veig que el treball i la reputació de tota la meva vida són desacreditades diàriament i em trobada incapaç a mi mateix d'ignorar-lo", va dir.

Una de les teories legals que avui impulsen els federalistes podria declarar inconstitucionals a moltes regulacions federals. Les publicacions de la Societat Federalista, les seves sessions estratègiques i els seus panells de discussió qüestionen els casos que atorguen supremacia als drets individuals sobre el dret de propietat, als organismes que regulen els negocis i adversen als jutges que intenten ampliar lleis de drets civils i proteccions federals d'igualtat de gènere. La Societat Federalista patrocina "pràctiques de grup" per a elaborar les seves polítiques. Organitzen grups per àrees, per exemple, llibertat religiosa, seguretat nacional, ciberespai, lleis corporatives i lleis ambientals.

Actualització de Martin Garbus: Una de les més importants iniciatives del país és el control de la judicatura, un dels tres poders de l'Estat. Mentre els presidents i els legisladors poden ser elegits cada pocs anys, les posicions judicials són vitalícies i alguns magistrats de corts federals obtenen nomenaments a partir dels 40 a 50 anys. Les nostres corts s'ocupen de gairebé tots els aspectes de la nostra vida; les condicions de treball i els salaris, l'educació, els drets civils, les "accions afirmatives" (iniciatives contra la discriminació), el crim i el càstig, avortament i medi ambient, entre molts altres.

Des de la publicació del meu article, Bush va intentar forçar a través del grup més conservador als candidats judicials sotmesos a la decisió del President. Ocasionalment va tenir èxit, però altres designacions li van ser rebutjades o es van embussar. Bush va prendre represàlies aprovant nomenaments mentre el Congrés es trobava en rebeig. Des del 18 de maig de 2004, va designar nominacions desastroses. Bush es va comprometre a no fer més nomenaments mitjançant aquest truc des que els demòcrates van decidir deixar-li 25 "designacions lliures".

Per descomptat, en el futur haurà llibres i articles sobre aquest tema. El meu llibre "Courting Disaster" (Desastre en les Corts) és un d'ells. Examina els tribunals des de 1980 fins al present. Els millors llocs web són els mantinguts per "People for the American Way": <http://www.pfaw.org/>;, "Alliance for Justice": <http://www.allianceforjustice.org/>; , i "American Civil Liberties Union": <http://www.aclu.org/>;. L'únic objectiu de la "Alliance for Justice" (Aliança per la Justícia) és el seu intent per parar nomenaments judicials en extrem conservadors.

L'article i el llibre van provocar molta atenció. Un dels resultats va ser una sèrie de quatre discussions amb Ken Starr, l´ex Fiscal Independent (Nota: l'acusador en el "impeachment" del cas Clinton-Lewinsky) i altres esdeveniments. També vaig fer una mica en televisió, ràdio i vaig pronunciar altres discursos públics sobre els nomenaments judicials.Fonts del Project Censored:
The American Prospect, Vol. 14, Edició 3, 1 de març 2003

Títol: "Una oma de posesión hostil: cómo la Sociedad Federalista toma el control de las cortes federales".
Autor: Martin Garbus
Títol: "Tribunales versus Ciudadanos"
Autor: Jamin Raskin

Avaluadors de la Facultat: Barbara Bloom, Ph.D., Tony White, Ph.D
Estudiant investigador: Liz Medley

Aquest és el setè tema més censurat, ocultat per la gran premsa d'Estats Units, tret a la llum pública pel projecte Censurat de la Universitat Sonoma State.

Projecte Censurat, Universitat Sonoma State, Califòrnia

Traducció d'Ernesto Carmona
Especial de Paral·lel 21 www.radio.udg.mx
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[CAS]

Acerca de cómo Bush entronizó a un nuevo Ku Klux Klan en el Poder Judicial
Una organización conservadora decide las designaciones judiciales


Proyecto Censurado/Parelelo 21


En 2001 George W. Bush eliminó el rol que durante muchos años desempeñó la Asociación de la Barra Americana (ABA) en la evaluación de los futuros jueces federales. Los nombramientos sugeridos por la ABA guardaron siempre un equilibrio entre extremistas de derecha y magistrados progresistas. En su lugar, Bush viene utilizando a la Sociedad Federalista para los Estudios de la Ley y el Orden Público, una organización de carácter nacional que tiene "la misión" de construir una agenda conservadora para desplazar a todo el sistema legal del país hacia la extrema derecha.

La Sociedad Federalista arrancó en 1982, impulsada por un pequeño grupo de estudiantes conservadores radicales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, entre otros Steven Calabresi, David McIntosh y Lee Liberman. El Fiscal General de Ronald Reagan --Edwin Meese-- fue un temprano patrocinador de esta sociedad que hoy incluye a más de 40.000 abogados, jueces y profesores de derecho. Entre los miembros más prominentes se encuentran el ex ministro de Justicia John Ashcroft, el Procurador General Theodore Olson, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Clarence Thomas y Antonin Scalia, el presidente del Comité Judicial del Senado Orrin Hatch y el juez federal de apelación Frank Easterbrook. Bajo los gobiernos de ambos Bush, los nombramientos judiciales han sido coordinados por la Oficina del Consejero Legal del Presidente, con personal dominado por federalistas.

Jamin B. Raskin escribió que las preocupaciones tradicionales de los jueces conservadores consistían en que sus fallos "protegieran a las minorías políticas de derecha de la sumisión a una mayoría aplastante". Raskin dijo que la preocupación ahora es lo contrario. Estos jueces constituyen una minoría política que mina las "derechos democráticos de la gente".

Con la ayuda de la Sociedad Federalista, Bush adquirió la capacidad de volcar a los tribunales de justicia a la ideología de ultra derecha. Los federalistas se proponen controlar todas las cortes federales de circuito, que satisfagan las demandas de la derecha radical en temas de raza, religión, clases sociales, dinero, moralidad, aborto y energía. Actualmente, los jueces anti-aborto controlan siete de las 12 cortes federales de circuito de EE.UU.

Aproximadamente el 40% de los jueces federales designados por Bush son miembros de la Sociedad Federalista y disfrutan del cargo toda la vida. Las cortes federales de circuito son el caldo de cultivo para las candidaturas a la Corte Suprema y algunos de estos jueces alcanzarán los más altos nombramientos judiciales. En una tentativa por amarrar la continuidad de la agenda conservadora, Bush está designando a jueces más jóvenes. El "supremo" Scalia, que tenía 50 años cuando fue designado en el alto tribunal, ya ha servido 17 años. No hubo una sola vacante en la Corte Suprema en los últimos 11 años.

La Sociedad Federalista, que dirige este movimiento judicial conservador, ha sido muy agresiva en combatir a los jueces que no le convienen. El ex senador Bob Dole escarneció al juez H. Lee Sarokin, del tercer circuito, arrinconándolo en "el pasillo judicial de la vergüenza" junto con algunos de sus colegas. Esta hostilidad forzó la dimisión de Sarokin. "Veo que el trabajo y la reputación de toda mi vida son desacreditadas a diario y me encuentro incapaz a mí mismo de ignorarlo", dijo.

Una de las teorías legales que hoy impulsan los federalistas podría declarar inconstitucionales a muchas regulaciones federales. Las publicaciones de la Sociedad Federalista, sus sesiones estratégicas y sus paneles de discusión cuestionan los casos que otorgan supremacía a los derechos individuales sobre el derecho de propiedad, a los organismos que regulan los negocios y adversan a los jueces que intentan ampliar leyes de derechos civiles y protecciones federales de igualdad de género. La Sociedad Federalista patrocina "prácticas de grupo" para elaborar sus políticas. Organizan grupos por áreas, por ejemplo, libertad religiosa, seguridad nacional, ciberespacio, leyes corporativas y leyes ambientales.

Actualización de Martin Garbus: Una de las más importantes iniciativas del país es el control de la judicatura, uno de los tres poderes del Estado. Mientras los presidentes y los legisladores pueden ser elegidos cada pocos años, las posiciones judiciales son vitalicias y algunos magistrados de cortes federales obtienen nombramientos a partir de los 40 a 50 años. Nuestras cortes se ocupan de casi todos los aspectos de nuestra vida; las condiciones de trabajo y los salarios, la educación, los derechos civiles, las "acciones afirmativas" (iniciativas contra la discriminación), el crimen y el castigo, aborto y medio ambiente, entre muchos otros.

Desde la publicación de mi artículo, Bush intentó forzar a través del grupo más conservador a los candidatos judiciales sometidos a la decisión del Presidente. Ocasionalmente tuvo éxito, pero otras designaciones le fueron rechazadas o se atascaron. Bush tomó represalias aprobando nombramientos mientras el Congreso se hallaba en receso. Desde el 18 de mayo de 2004, designó nominaciones desastrosas. Bush se comprometió a no hacer más nombramientos mediante este truco desde que los demócratas decidieron dejarle 25 "designaciones libres".

Por supuesto, en el futuro habrá libros y artículos acerca de este tema. Mi libro "Courting Disaster" (Desastre en las Cortes) es uno de ellos. Examina los tribunales desde 1980 hasta el presente. Los mejores sitios web son los mantenidos por "People for the American Way": <http://www.pfaw.org/>;, "Alliance for Justice": <http://www.allianceforjustice.org/>; , y "American Civil Liberties Union": <http://www.aclu.org/>;. El único objetivo de la "Alliance for Justice" (Alianza por la Justicia) es su intento por parar nombramientos judiciales en extremo conservadores.

El artículo y el libro provocaron mucha atención. Uno de los resultados fue una serie de cuatro discusiones con Ken Starr, el ex Fiscal Independiente (Nota: el acusador en el "impeachment" del caso Clinton-Lewinsky) y otros eventos. También hice algo en televisión, radio y pronuncié otros discursos públicos sobre los nombramientos judiciales.

Fuentes del Project Censored:

The American Prospect, Vol. 14, Edición 3, 1 de marzo 2003
Título: "Una oma de posesión hostil: cómo la Sociedad Federalista toma el control de las cortes federales".
Autor: Martin Garbus
Título: "Tribunales versus Ciudadanos"
Autor: Jamin Raskin

Evaluadores de la Facultad: Barbara Bloom, Ph.D., Tony White, Ph.D.
Estudiante investigador: Liz Medley

Este es el séptimo tema más censurado, ocultado por la gran prensa de Estados Unidos, sacado a la luz pública por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State.

Proyecto Censurado, Universidad Sonoma State, California
Traducción de Ernesto Carmona
Especial de Paralelo 21 www.radio.udg.mx
Mira també:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=8041

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa