Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: mitjans i manipulació
reivindicació del sector de l´audiovisual no estatal
22 oct 2004
REIVINDICACIÃ DEL TERCER SECTOR DE L'AUDIOVISUAL
PER UNS MITJANS DE COMUNICACIÃ DE LA SOCIETAT CIVIL
A lâAssemblea per a la Comunicació Social (ACS) ja som més de 100 les associacions que hem comunicat per primera vegada de manera col·lectiva a la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals la reivindicació del dret dâaccés de la societat civil a la gestió de freqüències de ràdio i televisió. Un dels resultats d'aquesta campanya (en principi centrada en els moviments socials, però que entenem que cal estendre) ha estat la introducció en l'agenda política del tema del âtercer sector audiovisualâ?. Des de la comissió de difusió de lâACS hem sintetitzat la nostra proposta en un document que annexem al final dâaquesta carta.
www.okupemlesones.org
Com potser ja sabeu, el nou govern català ha manifestat la seva intenció d'aprovar la Llei de l'Audiovisual abans de les vacances d'estiu. Ara tenim lâoportunitat històrica que el marc legal que en sortirà contempli la reserva d'una part de l'espai radioelèctric per a mitjans de comunicació (ràdio i televisions) anomenats "comunitaris".

Fins ara, la legislació sobre mitjans de comunicació a lâEstat espanyol ha establert la distinció entre mitjans institucionals (sector públic) i mitjans comercials (sector privat). Pel que fa a lâàmbit de lâaudiovisual, la concessió de freqüències dâàmbit autonòmic i local és competència dels governs autonòmics. Lâactual govern de la Generalitat de Catalunya ha plantejat incloure el tema de la regulació dels mitjans de comunicació dins del traspàs de competències del govern central a les autonomies. Mentrestant, està preparant una proposta de Llei de lâAudiovisual per ser presentada al Parlament de Catalunya en els propers mesos. Dins dâaquesta proposta, sâestudia la possibilitat de redefinir lâespai comunicatiu català amb la inclusió dâun âtercer sectorâ? de lâaudiovisual: el dels mitjans comunitaris sense ànim de lucre.

La Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya (http://www6.gencat.net/dgma/scripts/index.asp) ha elaborat un avantprojecte on hi consta l'esment al tercer sector. Durant el procés dâelaboració dâaquest document, alguns col·lectius relacionats amb els mitjans comunitaris (sobretot ràdios de barri, culturals o lliures) han dialogat per separat amb lâAdministració. Però no ho han fet atenent a interessos comuns (donat que, dâentrada, no hi ha un espai comú de reivindicació), sinó amb lâànim de poder veure resolts els problemes particulars de cara, sobretot, a lâobtenció de freqüències.

Dâuna banda tenim, doncs, una Administració que no ha situat en lâesfera pública el debat sobre la redefinició de lâespai comunicatiu (ja que els possibles interessats/afectats han estat convocats de manera nominal i a porta tancada). Dâaltra banda, no existeix una demanda social articulada al voltant del tercer sector, ja que la realitat planteja més aviat un panorama fragmentat i del tot indefinit. Això fa que es redueixi considerablement la capacitat dâincidència de la societat civil, cosa que tampoc facilita el seu reconeixement com a actor legítim en la presa de decisions sobre la nova Llei de lâAudiovisual.

Ãs imprescindible que des de la societat civil sâarticuli un discurs que permeti incidir en la futura aplicació dâaquesta llei. Tenim per davant uns mesos crucials per a lâelaboració dâuna proposta coherent i representativa del que vulguem que sigui el âtercer sectorâ?. Cal garantir la presència del major nombre possible de veus en els debats públics sobre aquesta qüestió. Molt aviat l'avant-projecte de la nova Llei de l'Audiovisual començarà el seu curs parlamentari. Ãs important que s'estengui el debat social al voltant d'aquest tema si volem que el reconeixement del tercer sector no sigui negat un cop més (com ja va ser-ho en el passat) o desvirtuat amb limitacions discriminatòries.

Us proposem participar en la reivindicació del reconeixement legal del dret dâaccés a la informació i a la comunicació (ja reconegut en altres països com Irlanda, el Regne Unit o el Canadà). Entenem que aquest és un tema essencial de cara a contribuir a lâenfortiment del teixit social en exercici de la democràcia. No estem parlant només de crear o mantenir uns mitjans de comunicació propis. Es tracta, sobretot, que durant el procés es reconegui la societat civil com a actor polític imprescindible, amb ple dret de defensar interessos diferents als dels actors (partits polítics al càrrec de lâadministració i empresa privada amb ànim de lucre) que controlen de facto la presa de decisions.

Creiem important que tingueu coneixement i consciència de les implicacions de la modificació de lâespai mediàtic-comunicatiu català, però alhora us demanem que si afegiu la vostra veu a la definició del tercer sector ho feu en consideració a una reivindicació social plural que alhora pretén ser col·lectiva. Des de lâAssemblea per a la Comunicació Social proposem l'organització d'un debat públic amb representants de l'Administració, dels organismes competents, dels sectors professionals i acadèmics i de la societat civil per començar una discussió que involucri el màxim nombre possible de col·lectius i persones. Qualsevol iniciativa per l'ampliació del debat serà benvinguda!!

Assemblea per a la Comunicació Social
www.okupemlesones.org

Barcelona, juny de 2004

ANNEX:

SERVEI PÃBLIC, DRET D'ACCÃS I TERCER SECTOR AUDIOVISUAL COMUNITARI, PÃBLIC NO ESTATAL

En una pretesa societat de la informació la defensa del pluralisme mediàtic ja no es pot limitar al debat sobre els formats tecnològics i els continguts dels mitjans de comunicació. Avui esdevé necessari ampliar el ventall dels models de gestió, propietat i control dels mitjans de comunicació de massa fomentant els elements de participació real de la societat civil. No es tracta només de posar en evidència la instrumentalització dels mitjans de comunicació en la doble tendència a la concentració de poder per part d'empreses i dels partits polítics en el govern. Es tracta, sobretot, de reconèixer un tercer sector: el de la societat civil organitzada sense afany lucre.

Per tal raó, cal un debat que no es limiti a reproduir la dicotomia Mercat/Estat, sinó que sâobri a les demandes socials. Davant de la definició cada cop més estesa de la informació i del mateix fet comunicatiu com a "producte-mercadería" destinada a un públic vist com a "usuari-consumidor-client", esdevé imperatiu recordar que el dret a la comunicació (entesa com a bé públic) i, per tant, el dret a l'accés i al control dels canals per on circula la informació, és un dret fonamental, dret de ciutadania, dret humà.

1) Dret d'accés de la societat civil als mitjans de comunicació públics (i privats)

El dret dâaccés de la societat civil als mitjans de comunicació és part inseparable del concepte de Servei Públic. L'apartat 3 de l'article 20 de la Constitució ja el contempla (dret d'accés dels grups socials significatius). La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió també lâha recollit, tot i que de manera insuficient. A la resta de mitjans públics no seân fa esment. Especialment greu és la falta de normes transparents i de mecanismes de control que garanteixin aquest dret als mitjans de comunicació municipals.

2) Dret d'accés a l'espai radioelèctric (bé públic i escàs) necessitat d'un tercer sector audiovisual

· El tercer sector audiovisual comunitari i "públic no estatal" inclou emissores de ràdio i televisió que siguin propietat de sectors organitzats de la societat civil, intentant que aquesta propietat correspongui al màxim ventall possible de col·lectius i entitats que no tinguin afany de lucre, que defineixin uns criteris clars d'accés per persones i grups de la comunitat a la que s'adrecen, així com mecanismes de control per garantir aquest dret.

· Les comunitats de referència d'aquests mitjans poden ser geogràfiques o d'interessos i valors.

· Cal reservar una part suficient de l'espai radioelèctric a aquesta modalitat de radio i teledifusió sense discriminacions de caire tècnic (com ara imposició de potències reduïdes)

· Finançament: En tractar-se d'una tipologia de mitjans amb vocació de servei públic caldria que, per tal de garantir-ne la continuïtat, a part de les fonts d'ingressos generades per la pròpia societat civil (autofinançament, participació del sector de l'economia social) hi hagués una línia de finançament específic per part de l'erari públic.

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa