Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: mitjans i manipulació
campanya de subscripcions al masala
19 set 2004
Des del Masala hem posat en marxa una campanya de subscripcions...
CAMPANYA DE SUBSCRIPCIONS AL MASALA


Als lectors, lectores, amics i amigues del Masala

Fa ja més de tres anys que aquest periòdic va sortir al carrer per primera vegada i volem donar-vos les gràcies a la gent que heu col·laborat, llegit i donat suport a aquest projecte. Estem a punt de treure el número 20 a la llum i, tot i les dificultats que tenim darrerament per a finançar la publicació, la nostra il·lusió i implicació en el projecte segueixen intactes. Els recursos del Masala provenen dels anuncis, de les subscripcions i dâalguna activitat puntual, i cobreixen amb prou feines els costos dâimpressió i altres despeses de transport, telèfon, internet, material informàtic, etc. Disposem de pocs mitjans i poques mans per a aconseguir aquests recursos, i de vegades no són suficients. Per això fem una crida a la gent, entitats i col·lectius i a tot el qui pensa que val la pena que el Masala continuï sortint al carrer durant molt de temps. Hem posat en marxa aquesta campanya de subscripcions perquè, encara no es tracta dâuna situació de vida o mort, considerem que si no aconseguim alguns recursos economics que assegurin una major estabilitat, la seva continuitat es podria veure compromesa. Fins ara no havíem potenciat gaire les subscripcions com a font dâingressos, però pensem que pot ser una bona solució per a cobrir algunes de les mancances actuals. La subscripció només són 23 euros i té una vigència de 6 números, aproximadament un any. En comparació amb el que suposa comprar una o dues vegades per setmana qualsevol altre diari com âLa Vanguardiaâ?, âEl Paisâ? o âLa Razónâ?, els 23 euros que costa la subscripció annual del Masala són una bona inversió que no acabarà omplint els contenidors de reciclatge. Potser que alguns de vosaltres ja estigueu subscrits o no pugueu assumir aquesta despesa, però segurament coneixeu algú que ens pot ajudar, o potser la pugueu compartir amb una altra persona. Us demanem també que difongueu al màxim aquest missatge.
Si decidiu donar-nos suport, podeu fer els vostres ingressos al número de compte:
2100-0546-04-0200221290
i comuniqueu-nos el vostre ingrés i les vostres dades al telf: 93 441 80 29 o bé per correu electrònic: masala ARROBA ravalnet.org
Sobretot, no oblideu especificar qui fa lâingrés per a que puguem verificar la vostra subscripció. Podeu fer-nos arribar qualsevol dubte o comentaris a aquest mateix telèfon o correu.
Us agraïm per avançat la vostra participació i esperem seguir comptant amb la vostra confiança.

MASALA


CAMPAÃA DE SUSCRIPCIONES AL MASALA


A los lectores, lectoras, amigos y amigas del Masala

Hace ya más de tres años que este periódico salió a la calle por primera vez y queremos daros las gracias a la gente que habeis colaborado, leido y dado apoyo a este proyecto. Estamos a punto de sacar el número 20 a la luz y, a pesar de las dificultades que tenemos últimamente para financiar la publicación, nuestra ilusión e implicación en el proyecto siguen intactas. Los recursos del Masala provienen de los anuncios, de las suscripciones y de alguna actividad puntual, y cubrimos a duras penas los costes de impresión y otros gastos de transporte, teléfono, internet, material informático, etc. Disponemos de pocos medios y pocas manos para conseguir estos recursos, y a veces no son suficientes. Por eso hacemos una llamada a la gente, las entidades y colectivos, y a todo el que piensa que vale la pena que el Masala continue saliendo a la calle durante mucho tiempo. Hemos puesto en marcha esta campaña de suscripciones porque, aunque no se trata de una situación de vida o muerte, consideramos que si no conseguimos algunos recursos economicos que aseguren una mayor estabilidad, su continuidad se podria ver comprometida. Hasta ahora no habíamos potenciado mucho las suscripciones Comm fuente de ingresos, pero pensamos que puede ser una buena solución para cubrir algunas de las carencias actuales. La suscripción solo son 23 euros y tiene una vigencia de 6 números, aproximadamente un año. En comparación con lo que supone comprar una o dos veces por semana cualquier otro diario Comm âLa Vanguardiaâ?, âEl Paisâ? o âLa Razónâ?, los 23 euros que cuesta la suscripción anual del Masala son una buena inversión que no acabará llenando los contenedores de reciclage. Puede ser que algunos de vosotros ya esteis suscritos o no podais asumir este gasto, pero seguramente conoceis alguien que nos puede ayudar, o quizás la podais compartir con otra persona. Os pedimos también que difundais al máximo este mensaje.
Si decidís darnos apoyo, podeis hacer vuestros ingresos al número de cuenta:
2100-0546-04-0200221290
y comunicadnos vuestro ingreso y vuestros datos al telf: 93 441 80 29 o bien por correo electrónico: masala ARROBA ravalnet.org
Sobre todo, no olvideis especificar quien hace el ingreso para que podamos verificar vuestra suscripción. Podeis hacernos llegar cualquier duda o comentarios a este mismo teléfono o correo.
Os agradecemos por adelantado vuestra participación y esperamos seguir contando con vuestra confianza.

MASALA

This work is in the public domain
Sindicat Terrassa