Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: criminalització i repressió : sanitat
endavant Manifest Can Tunis '04
18 set 2004
Cokexute.jpg
Admesa a tràmit la queixa de professionals i afectats/des per l'enderrocament de Can Tunis

Manifest: IMPACTE DE LâENDERROCAMENT DE CAN TUNIS (juny 2004)

Els sotasignants, professionals i/o afectats/des dâalguna manera per el tancament definitiu del barri de Can Tunis, i dâalguns programes dâatenció a les drogodependències relacionats amb aquest, volem cridar lâatenció, tant sobre les amenaces que aquesta situació comporta, com sobre la omissió de responsabilitats per part de les administracions implicades en el procés.
Sent una mort anunciada i posposada successivament des de fa 3 anys, ens trobem ara en el moment crucial dâobservar la desaparició de lâescenari obert de venda i consum de drogues més conegut i patètic de Catalunya, i un dels més tristament importants dâEuropa, sense que sâhagin establert mesures preventives del desastre humà que sâesdevindrà pels drogodependents que fins ara el freqüentaven. Després dâanalitzar la situació de tancament momentani de Can Tunis que es va produir entre lâoctubre i novembre de 2003, i els problemes generats entre usuaris dels serveis de drogodependències relacionats, extraiem diverses conclusions respecte al que no volem que es torni a repetir en un futur:

- En general, una falta de previsió que en primera instància sofreixen els més necessitats dâatenció dâentre els usuaris de drogues il·legals, com són aquells afectats de situacions de marginació extrema i processos crònics de malaltia.
- Desemparament per part de les Administracions respecte a les condicions antihigièniques generades per la marginalització dâun gran col·lectiu dâusuaris de drogues, entretant es produeix un augment progressiu i continu de la pressió policial sobre els drogodepenents, que són el col·lectiu més vulnerable de la escena de drogues, a la vegada que es toleren âmercatsâ? de drogues on a la pràctica es manté a aquesta població recluida i controlada, mantenint condicions de quasi perfecta impunitat per al traficant.
- Desplaçament de la població a llocs de consum actualment vigents com La Mina (Sant Adrià del Besòs), Sant Cosme (El Prat de Llobregat), Raval, etc., sense condicionar les zones amb dispositius dâatenció integral i adaptats a les necessitats de la població drogodependent (Programes dâIntercanvi de Xeringues, Sales de Consum Higiènic, Centres de Tractament sense llistes d'espera, etc.). Sâha dâassenyalar especialment que Can Tunis ha estat absorbint el 65% de tota lâactivitat dâintercanvi de xeringues de Catalunya, ha enregistrat las pitjors xifres de mortalitat per sobredosis, de transmissió de malalties per via parenteral i de problemes relacionats amb el consum de drogues il·legals... i ara desapareix sense que sâhagin previst solucions de reemplaçament rigoroses o mínimament dignes.
- Diàspora descontrolada dâusuaris de drogues per la ciutat a la cerca de la seva dosis diària i experimentant síndrome dâabstinència; sense control sobre la substància que seâls vendrà; pagant-la a preus superiors; generant-se els conflictes normals de les situacions desesperades; i amb conseqüència, esdevenint trencaments de processos de seguiment i assistència social i sanitària.
- Desbordament de les llistes dâespera per tractament en centres de dispensació de metadona, programes lliures de drogues, unitats de desintoxicació hospitalària, comunitats terapèutiques, etc. Exclusió de persones amb carències de documentació personal (targeta sanitària, DNI, passaport, etc.). Limitació de recursos terapèutics, tant materials com humans. Escassedat de dispositius dâemergència social i sanitària.
- Manca dâun Pla dâActuació davant aquesta situació de crisi per part de lâAdministració municipal responsable. Descoordinació, tant dâaquesta respecte de lâentramat dâentitats publiques i privades que intervenen en àrees de drogodependencies i exclusió, com als diferents nivells (autonòmic, municipal, intermunicipal) administratius. Desactivació continua de demandes per part de les entitats socials i dels professionals socials i sanitaris del sector, expressades des del començament (fa uns tres anys) del procés que concluirà amb la desaparició de can Tunis i la dispersió de la població drogodependent que ha freqüentat el barri fins avui.
- Ocultació patent i contínua del procés, als mitjans de comunicació i la ciutadania general, instaurant una censura fàctica que ha vingut condenant a la clandestinitat i invisibilitat tant a la població drogodependent com a les estratègies i programes socials i de salut pública a ella adreçats. Obstruccionisme: durant els últims anys sâhan desactivat iniciatives des de sectors professionals per abordar amb humanitat i rigor el problema de Can Tunis, per tal de mantenir el pacte de silenci entorn aquest barri. El secretisme i lâocultació precaritzen i dificulten més, tant la vida del drogodependent i els seus problemes, com els projectes destinats a resoldreâls o mitigar-los.

Per tot això, demanem a les administracions públiques competents davant aquesta crisi sociosanitaria, i per la seva específica implicació als Serveis Socials i de Salut Pública de Barcelona:

- Un Pla de Drogues que generi estratègies dâassistència social i sanitària integrades, coordinades i globalitzadores, articulant eficaçment els recursos públics i privats capacitats per abordar els problemes relacionats directament i indirecta amb lâús de drogues i certs models de vida associats.
- Disponibilitat de centres dâacollida i emergència eficaços i amb capacitat suficient per afrontar situacions de crisi com les generades per lâactual desaparició de Can Tunis, els problemes dels âsense sostreâ? a lâhivern, i dâaltres problemes dâordre humanitari que puguin sorgir, que fins ara es mantenen amb una gran manca de previsió i carència dâequipaments⦠fet que no és admissible des de fa ja molt de temps per una ciutat com Barcelona, i que ens fa avergonyir a tota la ciutadania.
- Millora de lâaccés a documentació per a persones nacionals i estrangeres amb problemes dâexclusió, com a primer nivell de prevenció per a situacions de marginalitat extrema.
- Millora en lâaccés a programes de desintoxicació, tractament i substitució per a persones amb problemes de drogues en general.
- Millora de lâaccés per a usuaris actius de drogues a recursos materials i humans, suficients i eficients en quantitat i qualitat, per a minimitzar la transmissió dâenfermetats, especialment les hepatitis, la Sida i dâaltres enfermetats de transmissió sexual.
- Desenvolupament dâestratègies més extenses i eficients per minimitzar la mortalitat en sobredosis per drogues il·legals, que a Catalunya, i més concretament a Barcelona, segueix sent la més alta de lâEstat Espanyol.
- Substituir per avanços els permanents i constatables retrocessos en les polítiques generals sobre drogues, i específiques sobre la reducció de danys relacionats amb el consum.
- Participació en el disseny i planificació de polítiques sobre drogues de col·lectius dâafectats, professionals i ciutadans, com element humanitzador i democratitzador.
- Coordinació eficient entre les xarxes assitencials, socials i sanitàries, competents en lâabordatge de crisis com la que aquí i ara es planteja al voltant de Can Tunis.

Els i les sotasignants dâaquest Manifest fem pública aquesta crida dâúltima hora com a recurs desesperat davant una situació crítica i que, definitivament, ha quedat fora de control, després de molt de temps de veure plantejades i després frustrades iniciatives successives dâafectats/es i professionals socials i sanitaris del sector per abordar de forma rigorosa, eficaç i humana el drama i la crisi sociosanitària que implicarà âque ja ara sâestà generantâ la desaparició del barri de Can Tunis. Per tant, fem una crida a la sensibilitat i la responsabilitat de les administracions públiques i dels nostres governants, i els exigim respostes immediates així com la previsió dâaccions efectives a més llarg termini.
La crisi de Can Tunis no queda circumscrita a la malaurada geografia dâaquest barri; és ja, i continuarà sent, un greu problema per Barcelona.


Barcelona, primera setmana de juny de 2004

RELACIÃ DE PERSONES I ENTITATS ADHERIDES fins 15 de setembre:
Persones:                 (173)
- Esther Amat López
- Manel Anoro Preminger (metge de família, ABS Raval Sud)
- Dolors Ariza Algar (Associació de Dones de La Mina)
- Antoni Arrufat Barberàn
- Joan Aubach Miró (usuari del SAPS)
- Martin Barriuso Alonso (Pannagh)
- Begoña Bautista Casanova (AVACOS)
- Txenta Belenguer Viturtia (infermera, Bus Metadona)
- Seifeddine Ben Habib Ben Alaya (mediador intercultural)
- Manuel Bermúdez (usuari de drogues)
- Cándido Bermúdez Muñoz (usuari del SAPS)
- Jordi Bernabeu Farrús (Energy Control)
- Xavier Blancafort Sanso (metge)
- Gemma Blasco Callao
- Fabio Boccali (agent de salut)
- Tre Borràs Cabacès (psiquiatra, CAS Reus)
- Marcos Brenes Gómez (usuari de drogues, Arpom)
- Núria Calzada �lvarez (psicòloga social, Energy Control)
- Montserrat Cano Camacho (treballadora social, CAS Sants)
- Samuel Cánovas Torres (usuari del SAPS)
- Josep Carbonell Viscasillas (AUMMO)
- Javier Caro Rivera (usuari del SAPS)
- Ana Carolina Zanolla (educadora, Arpom)
- Puri Carvajal Restoy (St. Boi de Ll.)
- María Josefa Castro Rodríguez (Comité Cidadan Antisida, Ourense)
- Sonia Cebrián Solbas (educadora social, AIDE, Terrassa)
- Paquita Cervera Riera (ASSCAT, Vilassar de Dalt)
- Omar Cherif (usuari del SAPS)
- Rafael Clua García (infermer, Bus Metadona)
- Thaïs Clusa Gironella (metgessa de família)
- Francina Costa Guillén (SidaStudi)
- Carme Cunillera Forns (psicòloga, CAS Garrotxa)
- Miguel de Andrés Mosquera (psiquiatra, Grup Igia)
- Fátima del Hoyo Benítez (usuària del SAPS)
- Jordi Delás Amat (metge, ExAequo/SAPS/Universitat de Barcelona)
- Manuel Delgado Ruiz (antropòleg, Universitat de Barcelona)
- Manu Domínguez Ruiz (usuario del SAPS)
- Soraya Donoso Jurado (treballadora social, Can Tunis)
- Abdeslam El Amrane (usuari del SAPS)
- Edurne Elizalde Vitas (infermera, Vall dâHebron)
- Dito Eningo Matala (SAPS)
- Ramón Espacio Casanovas (Fundació FIT)
- Mª José Espinosa Angulo
- Javier Esquer Noguera (Projecte ARRI)
- Mª Ãngels Esteve Gez (infermera, Bus Metadona)
- Anna Fabregat Costa (antropòloga)
- Víctor Feijóo Fernández (ASUT Ourense)
- Ramon Fort Marrugat (coordinador tècnic de projectes, Museu Nacional dâArt de Catalunya)
- Clara Fort Rocamora (infermera, Vall dâHebron)
- Esther Franch Miralles (SAPS)
- Jenny M. Freese (usuària del SAPS)
- Manuel García Bueno (educador, Arpom)
- Marta García Giráldez (educadora social, Grup Igia)
- Dulce García Iglesias (infermera, Can Tunis)
- Mª Rosa García Izquierdo
- Mireia Garrido Mena
- Núria Garrido Mena
- Xavier Garriga Rami (educador social, Bus Metadona)
- Christian Goklke (usuari del SAPS)
- Roberto Carlos Gómez Fernández (usuari de drogues, Arpom)
- Yolanda Gomila �lvarez (psicóloga, Com. Terapéutica Arpom)
- Agustín González Ferro (ASUT Ourense)
- Begoña González González (ASUT Ourense)
- Belisario González Manso (usuari de drogues, Arpom)
- Montserrat Grífols Vila (SAPS)
- Helena Guardiola Ponti (metgessa)
- Marc Gubern Privat (educador social)
- Daniel Guirao Ruiz (usuari del SAPS)
- Mustapha Hamidouch (usuari del SAPS)
- Esther Henar Pérez (educadora)
- José Antonio Herrera Vivas (educador, Arpom)
- Isabel Huber Ruano (farmacèutica, Barcelona)
- Isabel Iglesias Quintana (ASUT Ourense)
- Edgar Iglesias Vidal (treballador social)
- Enrique Ilundain Ayala (infermer i antropòleg, Grup Igia)
- Lutxi Iturriaga �lvarez (psicòloga, Centro de Consumo de Menor Riesgo, Bilbao)
- José Luis Jiménez Duarte (director gerente, Com. Terapéutica Arpom)
- Eugenia Juárez Cerezo (infermera, SAPS)
- Jesús Alberto Lamarca López (Projecte ARRI)
- Marc Lancharro Rodríguez (infermer, SAPS)
- Cristina Larrea Killinger (antropòloga, Universitat de Barcelona)
- Rosaria Leone (usuària del SAPS)
- Enrique Limón Cáceres (infermer, CSU Bellvitge)
- Juan José Llop Torres (usuari del SAPS)
- Diana Lloret Cerezo (treballadora social, Badalona)
- Jaime Lloret Suspedra
- Karlu López (usuari del SAPS)
- Jordi López Alcalde (treballador social, Badalona)
- Jordi López Ansa (educador social, Bus Metadona)
- Santiago Lorente González (usuari del SAPS)
- Walter Lupo (usuari del SAPS)
- Amrani Lyes (usuari del SAPS)
- Susana M.B. (usuària del SAPS)
- Esther Maderuelo Brieva (treballadora social, SAPS)
- Victoria Maldonado Lasso de la Vega (psicóloga, Arpom)
- Pere Manera Valdivieso (educador social, GRD)
- Pedro Márquez Gómez (educador, Arpom)
- Fernando Martín (agent de salut)
- María Martínez Frías (educadora, ExAequo)
- Pere Martínez Pujadas (agent de salut)
- Noureddine Mazzine (usuari del SAPS)
- Matías Meichti Quintans (educador social, Bus Metadona)
- Ramón Molí Tremul (agent de salut, Can Tunis)
- Alicia Molina Hernández (treballadora social)
- Olga Monistrol Ruano
- Julián Montalvo Carrillo (educador social, Grup Igia)
- Jaume Morató Griera (metge, director ABS Raval Sud)
- Criselda Nadal Bronchal (infermera, Can Tunis)
- Soledad Nadal Gurpegui (metgessa, ABS Raval Sud)
- Antonio Orozco (usuari del SAPS)
- Marta Ortega Cortell
- Almudena Ortiz (usuària del SAPS)
- Joan Pallarés Gómez (antropòleg, Universitat de Lleida)
- David Paricio Salas (Sida-Studi)
- Dora Pedregal Pimentel (SAPS)
- Luis Pérez de Madrid (usuari de drogues)
- Miguel �ngel Pérez Muguerza (ASUT Ourense)
- Manuel Pérez Navas (Red 2002)
- Mª Isabel Pérez Olveira (treballadora social, Arpom)
- Ãscar Pérez Ramírez (director de cine documental)
- Meroslav Petric (usuari del SAPS)
- Montse Pineda (Creación Positiva)
- José Luis Piñero Ortega (usuari del SAPS)
- Mónica Póo Ruiz (psicòloga, Ekimen)
- Rosa Mª Prieto Díaz (auxiliar infermeria, Can Tunis)
- Javier Rabadán (usuari del SAPS)
- Rafael Ramos Jorgoso (tresorer, Arpom)
- Judit Ramos Pujol (psicòloga, Energy Control)
- Sandra Raposo Segura (usuària del SAPS)
- Sergi Reboredo Manzanares (fotògraf)
- Sonia Rius (Projecte ARRI)
- Carme Rodríguez Forn (infermera, Bus Metadona)
- Mª Carmen Rodríguez González
- Rosa Mª Rodríguez Grau (infermera, Can Tunis)
- Javier Rodríguez López (usuari de drogues, Arpom)
- Mª Dolores Rodríguez López-Peláez (CREFAT)
- José Antonio Rodríguez Molina (usuari del SAPS)
- Raquel Rodríguez Navarro (treballadora social, Arpom)
- Antonio Damián Rodríguez Serrano (educador, Arpom)
- Enrique Rodríguez Ruiz (GRDB)
- Oriol Romaní Alfonso (antropòleg, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)
- Eulalia Rosell García (infermera, SAPS)
- Josep Rovira Guardiola (treballador social, Energy Control)
- Antonia Sacristán Muntada (Projecte ARRI)
- Silvia Salsas (usuària del SAPS)
- Sebastián Salvadores (sociòleg, COBAS)
- Marc Sampere Canals (educador social, Barcelona)
- Juan Carlos Sanahuja Giménez (usuari del SAPS)
- Martha Sanches (usuària del SAPS)
- José Francisco Sánchez (usuari del SAPS)
- Pedro Sánchez Martínez (Associació DIP)
- Xavier Sánchez Pretel (AUPAâM)
- Manuel Sánchez Sánchez (usuari del SAPS)
- Ãscar Santisteban Herrero (metge, Sant Roc - Badalona)
- Quionia Santoro Tàpies (agent de salut, LâHospitalet de Ll.)
- Lluís Serra Campoy (agent de salut, LâHospitalet de Ll.)
- Mari Sesmilo Martínez (infermera, CAS Reus)
- Cristina Silvente Troncoso (psicòloga)
- David Silvestre Dalmau (antropòleg)
- Carmen Simón Rodríguez (treballadora social, El Prat)
- Pablo Siri (psiquiatra, Can Tunis)
- Ventura Soler (ASSCAT)
- Joan Tallada (gTt, Barcelona)
- Antoni Xavier Torres Collado (Energy Control, col·lectiu Alkimia)
- Francesc Xavier Uceda Maza (treballador social, València)
- Paula Mª Varela Costa (educadora social)
- Roser Veciana Olivé (ex-Regidora Drets Civils, Barcelona)
- Carmen Vega Monteagudo (EU Infermeria Sant Joan de Déu)
- Miguel Ã?ngel Velasco Solano (educador, Arpom)
- Remei Villaro (Projecte ARRI)
- Francisco Zambrano (AEC-GRIS)
- Eduardo Zayas Albea (usuari de drogues, Arpom)


Col·lectius i entitats:             (33)
- AEC-GRIS, Associació dâexdrogodependents de Catalunya, Grup de reinserció i inserció social
- ASAUPAM, Associació de Suport a les Persones amb Problemes de Drogues
- Asociación y Comunidad Terapéutica Arpom (Màlaga)
- Asociación de usuarios de cannabis Pannagh (Bizkaia)
- Asociación Creación Positiva
- Asociación Madrid Positivo
- ASSCAT, Associació Catalana de Malalts de lâHepatitis C
- Associació dâAgents de Salut de Catalunya
- Associació DIP, Barcelona
- ASUT Ourense
- AUMMO, Granollers
- AUPAâM, Agrupació dâusuaris i professionals al voltant del bus de metadona (Sta. Coloma de G.)
- AVACOS Asociación Valenciana contra el Sida
- CATAC-CTS, sindicat de sanitat de la Intersindical Alternativa de Catalunya
- COBAS Sindicat de Comissions de Base
- Col·lectiu Ronda, SCCL
- ExAequo
- FAUDAS, Federación estatal de asociaciones de afectados por las drogas y el VIH
- FAVB, Federació dâAssociacions de Veïns de Barcelona
- Fundació Projecte ARRI (Mora dâEbre, Tarragona)
- GRDB Grup Reducció de Danys Barcelona
- Grupo de Reducción de Daños - Red 2002
- Grup Igia
- Grup Metamorfosis
- Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH/Sida â gTt
- Metges del Món Catalunya
- OMSIDA, Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el VIH/Sida (Saragossa)
- PIGAT, Associació dâusuaris de drogues Polígon Gornal (LâHospitalet de Ll.)
- Plataforma pro Drets de les Persones amb Problemes de Drogues de Catalunya
- Revolta Global
- Sida-Studi, Centre de Documentació i Serveis de Prevenció en VIH/sida
- SOS Racisme Catalunya
- VIH-DA Associació

This work is in the public domain
Colera camping CNT