Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: globalització neoliberal : guerra
[Convenció Republicana]:Els que van convertir la lluita antiimperialista en consignes "anti-Bush".[CAT/CAS]
30 ago 2004
No van protestar contra les massacres de Bush en Faluya i Nayaf, tampoc van protestar contra Kerry i la convenció demòcrata en Boston, i no qüestionen al capitalisme imperial nord-americà sinó al "govern de Bush". Paradoxalment, la presència d'aquestes organitzacions de protesta pacifista, magnificades per un impressionant aparell de seguretat per a contenir-les, serveixen a l'administració Bush per a justificar l'amenaça "d'esquerra", tan cara als sentiments i la ideologia reaccionària del votant nord-americà terme mitjà estadístic. De la "amenaça d'esquerra" a la "amenaça d'Al Qaeda" hi ha un sol pas, ambdós universos tanquen i es completen en la galàxia de la "guerra contraterrorista" de Bush.
Els que van convertir la lluita antiimperialista en consignes "anti-Bush"
(IAR-Noticias) 30Ag04 Per Marcelo EchandíaLes diverses organitzacions socials "anti-Bush" nord-americanes (algunes del món) van a tenir la seva catarsi funcional a Nova York, durant els esdeveniments programats per la convenció republicana a realitzar-se a partir del dilluns 30 d'agost.

L'administració Bush els tem més que a l'Apocalipsi, i amb raó. No perquè els pacifistes, els gai, els ecologistes, i diverses espècies socialdemòcrates que avui pululen per Nova York , estiguin en voluntat o en capacitat organitzativa de derrotar a l'Imperi capitalista nord-americà (la seva baralla és "antibush"), sinó perquè la seva presència a Nova York li va a proporcionar a l'aparell mediàtic-electoral dels demòcrates la possibilitat de demostrar-li als nord-americans que Bush és el "més dolent de tots".

El que s'expressa a Nova York és l'inrevés pacifista de l'Imperi, els quals no qüestionen a l'Imperi com sistema totalitzat de dominació capitalista, sinó a l'Imperi en la seva cara "militarista", als falcons de Bush, que en comptes d'utilitzar la "democràcia" per a dominar, utilitzen els tancs Abrams i els míssils d'última generació.

És possible que si el criminal Bush i els seus miserables falcons utilitzessin les "urnes i les eleccions" per a conquistar mercats i pous petroliers (com fan amb els governs llatinoamericans) serien acceptats per aquests "rebels" pacifistes formats en el respecte a les "institucions democràtiques" i en la carta USA dels "drets humans" de Amnesty Internacional.

Però, lamentablement, sembla que (excepte la Veneçuela de Chávez), els països "bàrbars" (generalment islàmics, "incults", i plens de gent armada), i posseïdors de petroli són renuents a lliurar-se al festí de les democràcia imperial, per la qual cosa Bush i els seus falcons militaristes resulten irreemplatzables per a domesticar-los, encara que després en Wall Street i a Nova York diguin que no els coneixen.

Clar, que a les organitzacions pacifistes que es manifesten a Nova York, no els importa massa indagar en el que subjeu darrere de Bush, el negoci que es munta darrere dels genocidis militars de Bush, els consorcis petroliers, armamentistes, bancs i empreses transnacionals, que es valen de les operacions militars de conquesta de Bush, per a extreure els seus guanys i dret a seguir explotant a la humanitat.

I tampoc, als combatents "anti-Bush", a les organitzacions pacifistes promocionades per les cadenes informatives de l'Imperi, els interessa esbrinar d'on provenen els fons financers de les ONG que sostenen les seves estructures operatives. Si esbrinessin es trobarien amb tres lletres: CIA, una institució que generalment respon a les ordres del president d'EEUU de torn, o sigui a Bush.

Aquests exemplars de lluitadors socials que avui ja es manifesten a Nova York , en la seva majoria, són els quals han convertit les consignes i banderes antiimperialistas, en consignes "anti-Bush", i que en comptes de combatre a l'imperialisme combaten al "govern de Bush", per a felicitat dels adversaris demòcrates de Bush que volen apoderar-se de la Casa Blanca, per a fer els mateixos negocis i les mateixes massacres que fa Bush.

Els quals ja estan manifestant a Nova York no volen acabar amb el sistema capitalista d'EEUU, que lucra, engreixa i s'expandeix amb les invasions militars de Bush, sinó amb les maleïdes pràctiques de Bush de torturar presos (les fotografies dels quals són exhibides per The Washington Post i les cadenes imperialistes) en les presons de L'Iraq.

Curiosament, la passió "antiguerra" d'aquests pacifistes "anti-Bush" made in USA, no es va manifestar durant els genocidis de Faluya i de Nayaf, ni davant cada massacre puntual de l'Imperi capitalista nord-americà en aquest país ocupat, sinó que ho fa ara, durant la convenció que candidateja a Bush per quatre anys més.

Cal aclarir, pels dubtes, que aquest mateix aparell de fervents "lluitadors anti-Bush" no es va mobilitzar quan els quals feien la seva convenció en Boston eren Kerry, el Partit Demòcrata, i el seu bombarder cinematogràfic, l'oportunista, desllenguat professional "anti-Bush", i nou milionari d'Hollywood, Michael Moore.

Són la "esquerra rosada" de l'Imperi, la qual utilitza el capitalisme nord-americà per a demostrar que en USA, la democràcia i el dret a protestar funciona, a pesar que les forces de seguretat, encara que sigui per a justificar el pressupost operatiu, els llancin alguns gasos i els peguin alguns pals.

Si s'observa atentament, la presència d'aquestes organitzacions de protesta pacifista, magnificades per un impressionant aparell de seguretat per a contenir-les, serveixen a l'administració Bush per a justificar l'amenaça "d'esquerra", tan cara als sentiments i la ideologia reaccionària del votant nord-americà terme mitjà estadístic.

De la "amenaça d'esquerra" a la "amenaça d'Al Qaeda" hi ha un sol pas, ambdós universos tanquen i es completen en la galàxia de la "guerra contraterrorista" de Bush.

Malgrat la psicosi de "temor" creada per a espantar als novaiorquesos (la majoria dels quals vota contra Bush), les fortes mesures de seguretat i la falta de permisos, l'alcalde de Nova York, Michael Bloomberg (republicà com Bush) va llançar un programa de descomptes en restaurants, hotels, negocis i musicals de Broadway per als manifestants pacífics.

"Nova York és un lloc on un pot venir i expressar-se lliurement", va dir, i va aclarir: "No és divertit protestar amb l'estómac buit".

Això és demostratiu que, excepte alguns matisos, la majoria d'aquesta organitzacions són funcionals a l'espectacle i la guerra electoral sostingudes pels dos partits que es reparteixen la Casa Blanca per mitjà d'eleccions cada quatre anys.

El millor que els pot passar és que guanyi Bush, així s'evitarien explicar perquè van militar i van votar per Kerry, en cas que aquest, si arribés a triomfar al novembre, prengués les regnes de continuïtat de l'Imperi criminal nord-americà pel món.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[CAS]

Los que convirtieron la lucha antiimperialista en consignas "anti-Bush"

No protestaron contra las masacres de Bush en Faluya y Nayaf, tampoco protestaron contra Kerry y la convención demócrata en Boston, y no cuestionan al capitalismo imperial norteamericano sino al "gobierno de Bush". Paradojalmente, la presencia de estas organizaciones de protesta pacifista, magnificadas por un impresionante aparato de seguridad para contenerlas, sirven a la administración Bush para justificar la amenaza "de izquierda", tan cara a los sentimientos y la ideología reaccionaria del votante estadounidense promedio estadístico. De la "amenaza de izquierda" a la "amenaza de Al Qaeda" hay un solo paso, ambos universos cierran y se complementan en la galaxia de la "guerra contraterrorista" de Bush.


(IAR-Noticias) 30Ag04 Por Marcelo Echandía

Las diversas organizaciones sociales "anti-Bush" estadounidenses (algunas del mundo) van a tener su catarsis funcional en Nueva York, durante los eventos programados por la convención republicana a realizarse a partir del lunes 30 de agosto.

La administración Bush les teme más que al Apocalipsis, y con razón. No porque los pacifistas, los gay, los ecologistas, y diversas especies socialdemócratas que hoy pululan por Nueva York , estén en voluntad o en capacidad organizativa de derrotar al Imperio capitalista estadounidense (su pelea es "antibush"), sino porque su presencia en Nueva York le va a proporcionar al aparato mediático-electoral de los demócratas la posibilidad de demostrarle a los estadounidenses que Bush es el "más malo de todos".Lo que se expresa en Nueva York es el reverso pacifista del Imperio, los que no cuestionan al Imperio como sistema totalizado de dominación capitalista, sino al Imperio en su cara "militarista", a los halcones de Bush, que en vez de utilizar la "democracia" para dominar, utilizan los tanques Abrams y los misiles de última generación.

Es posible que si el criminal Bush y sus miserables halcones utilizaran las "urnas y las elecciones" para conquistar mercados y pozos petroleros (como hacen con los gobiernos latinoamericanos) serían aceptados por estos "rebeldes" pacifistas formados en el respeto a las "instituciones democráticas" y en la casta USA de los "derechos humanos" de Amnesty Internacional.

Pero, lamentablemente, parece que (salvo la Venezuela de Chávez), los países "bárbaros" (generalmente islámicos, "incultos", y llenos de gente armada), y poseedores de petróleo son renuentes a entregarse al festín de las democracia imperial, por lo cual Bush y sus halcones militaristas resultan irreemplazables para domesticarlos, aunque después en Wall Street y en Nueva York digan que no los conocen.

Claro, que a las organizaciones pacifistas que se manifiestan en Nueva York, no les importa demasiado indagar en lo que subyace detrás de Bush, el negocio que se monta detrás de los genocidios militares de Bush, los consorcios petroleros, armamentistas, bancos y empresas transnacionales, que se valen de las operaciones militares de conquista de Bush, para extraer sus ganancias y derecho a seguir explotando a la humanidad.

Y tampoco, a los combatientes "anti-Bush", a las organizaciones pacifistas promocionadas por las cadenas informativas del Imperio, les interesa averiguar de donde provienen los fondos financieros de las ONG que sostienen sus estructuras operativas. Si averiguaran se encontrarían con tres letras: CIA, una institución que generalmente responde a las órdenes del presidente de EEUU de turno, o sea a Bush.

Estos ejemplares de luchadores sociales que hoy ya se manifiestan en Nueva York , en su mayoría, son los que han convertido las consignas y banderas antiimperialistas, en consignas "anti-Bush", y que en vez de combatir al imperialismo combaten al "gobierno de Bush", para felicidad de los adversarios demócratas de Bush que quieren apoderarse de la Casa Blanca, para hacer los mismos negocios y las mismas masacres que hace Bush.

Los que ya están manifestando en Nueva York no quieren terminar con el sistema capitalista de EEUU, que lucra, engorda y se expande con las invasiones militares de Bush, sino con las malditas prácticas de Bush de torturar presos (cuyas fotografías son exhibidas por The Washington Post y las cadenas imperialistas) en las cárceles de Irak.

Curiosamente, la pasión "antiguerra" de estos pacifistas "anti-Bush" made in USA, no se manifestó durante los genocidios de Faluya y de Nayaf, ni ante cada masacre puntual del Imperio capitalista norteamericano en ese país ocupado, sino que lo hace ahora, durante la convención que candidatea a Bush por cuatro años más.

Hay que aclarar, por las dudas, que este mismo aparato de fervientes "luchadores anti-Bush" no se movilizó cuando los que hacían su convención en Boston eran Kerry, el Partido Demócrata, y su bombardero cinematográfico, el oportunista, deslenguado profesional "anti-Bush", y nuevo millonario de Hollywood, Michael Moore.

Son la "izquierda rosada" del Imperio, la que utiliza el capitalismo norteamericano para demostrar que en USA, la democracia y el derecho a protestar funciona, a pesar de que las fuerzas de seguridad, aunque sea para justificar el presupuesto operativo, les arrojen algunos gases y les peguen algunos palos.

Si se observa atentamente, la presencia de estas organizaciones de protesta pacifista, magnificadas por un impresionante aparato de seguridad para contenerlas, sirven a la administración Bush para justificar la amenaza "de izquierda", tan cara a los sentimientos y la ideología reaccionaria del votante estadounidense promedio estadístico.

De la "amenaza de izquierda" a la "amenaza de Al Qaeda" hay un solo paso, ambos universos cierran y se complementan en la galaxia de la "guerra contraterrorista" de Bush.

Pese a la psicosis de "temor" creada para asustar a los neoyorquinos (cuya mayoría vota contra Bush), las fuertes medidas de seguridad y la falta de permisos, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg (republicano como Bush) lanzó un programa de descuentos en restaurantes, hoteles, negocios y musicales de Broadway para los manifestantes pacíficos.

"Nueva York es un lugar donde uno puede venir y expresarse libremente", dijo, y aclaró: "No es divertido protestar con el estómago vacío".

Esto es demostrativo de que, salvo algunos matices, la mayoría de esa organizaciones son funcionales al espectáculo y la guerra electoral sostenidas por los dos partidos que se reparten la Casa Blanca por medio de elecciones cada cuatro años.

Lo mejor que les puede pasar es que gane Bush, así se evitarían explicar porqué militaron y votaron por Kerry, en caso de que éste, si llegara a triunfar en noviembre, tomara las riendas de continuidad del Imperio criminal norteamericano por el mundo.
Mira també:
http://iarnoticias.com/secciones/norteamerica/0067_pacifistas_en_nueva_york_30ag04.html

This work is in the public domain

Comentaris

Re: [Convenció Republicana]:Els que van convertir la lluita antiimperialista en consignes "anti-Bush".[CAT/CAS]
30 ago 2004
No entenc res, jo no sóc d'eixe mon.
Molt fàcil Resistent
30 ago 2004
Diu més o menys que les manifestacions de NY són una farsa amanyada i que els interesos imperials són practicament els mateixos a la dreta que a l'esquerra.

O aixó he entés jo.
Sindicat Terrassa