Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: immigració : dones
Dona i immigració
25 ago 2004
L'economia capitalista consolida cada vegada més una estructura transnacional, amb la consegüent globalització dels mercats, dels circuits financers, d'una mà d'obra també cada vegada més transnacional, un augment de llocs de treball en economia submergida (amb baixos salaris, dures condicions de treball–), una reestructuració de models socials tant en el Nord com en el Sud (en el N, per exemple, tenim descens de natalitat, augment de la incorporació de la dona al món laboral– i en el S s'ha produït una modernització dependent en alguns països, en molts casos destruint les bases de l'economia tradicional, etc.), una major desigualtat Nord / Sud, una globalització de les comunicacions que permet als països del Sud idealitzar el Nord. El trànsit de poblacions, per tant, va lligat a la globalització.

Sobre el tema de la immigració hi ha molts estereotips, i quan parlem d'immigració de dones aquests s'accentuen. És per això que considerem que és interessant acostar- nos a aquest tema.
Malgrat que hi ha hagut migració de dones al llarg de la història, han estat invisibles, i només s'han començat a fer visibles quan les persones immigrades comencen a reivindicar drets en les societats on arriben.

Si bé, com sabem, les xifres de persones immigrades a l'Estat espanyol són encara reduïdes, el percentatge de dones és important a despit del que es creu habitualment.

L'augment del nombre de dones immigrades pot relacionar-se amb canvis en la societat d'origen i amb una major demanda de mà d'obra femenina per a certes ocupacions, a la qual caldria afegir que l'economia informal exigeix mà d'obra flexible, poc exigent, etc.

Un dels primers aspectes a rebatre, per tant, és que el nombre de dones immigrades és molt escàs, tant en el nostre país com en l'àmbit internacional. La generalització d'aquesta idea és degut a dues qüestions:

- El moviment geogràfic de les dones es veu com dependent del dels homes, no amb entitat pròpia.

- Els sistemes estadístics emprats per mesurar la migració, ja que en molt poques ocasions les dades es classifiquen per sexes.

Tot procés migratori és complex i divers, amb moltes variacions en funció del país d'origen, les diferències culturals entre el país d'origen i el de destí, les polítiques migratòries, el mateix projecte migratori de les persones que emigren (emigració temporal o permanent, etc.). En el cas de les dones, a aquesta complexitat, cal afegir-hi els rols que tenen en la seva societat d'origen, on elles solen ser les qui assumeixen el paper de mantenidores de la identitat cultural del grup, especialment si formen part d'un grup familiar, etc.

Com viuen les dones immigrades en la nostra societat?

Normalment, tant els mitjans de comunicació com les idees arrelades entre la població autòctona, ens parlen d'alguns estereotips, prejudicis racials o de gènere respecte a les dones immigrades: són submises, ignorants, etc. Així les dones negres són percebudes com a sexualment eròtiques, les dones àrabs estan recloses, etc.; per un altre costat sol haver- hi una actitud de paternalisme vers elles, en considerar-les poc emancipades.

No podem oblidar, en apropar-nos a les situacions de les dones immigrades que arriben al nostre país, la gran diversitat que existeix en les migracions (el lloc de procedència, la qualitat de refugiada o temporera, les agrupacions familiars, etc.; els aspectes de la societat d'origen i de la de destí quant a polítiques migratòries, l'economia, etc.), com també la complexa problemàtica del procés migratori.

Tradicionalment es considera la migració com el pas de la tradició a la modernitat, tot i que es produeixen articulacions molt més complexes entre les cultures d'origen i les de destí. En el cas de les dones tant en la societat d'origen com en la de destí hi ha traços sexistes i «totes les dones busquen papers nous, valors nous, identitats noves. I, per a les immigrades, aquesta recerca és doble, en tant que mantenen encara sense resoldre la discussió sobre els seus papers tradicionals en la societat d'origen.

Les dones immigrades, especialment quan formen part d'una immigració de grup familiar, sovint tenen el paper de mantenir la llengua i la cultura d'origen en la família; a més a més, però, si hi ha fills/es, se suposa que han d'afavorir la seva socialització en la societat receptora.

Aquesta relació entre les dues cultures també serà distinta segons que es tracti d'una dona immigrant de primera generació o de segona, car, per exemple, les filles d'immigrants, i especialment les que estan en edat escolar, tenen unes possibilitats de socialització molt distintes de les que tenen les seves mares.

This work is in the public domain
Sindicat