Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : especulació i okupació
25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea(GARA).[Català/Castellano]
16 ago 2004
25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea


Agents de les policies espanyola, Foral i Municipal han començat de matinada el desallotjament dels joves tancats en el gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea, en marxa des de fa deu anys i on l'Ajuntament preveu iniciar en breu la construcció d'un centre hidrotermal. Algunes parets han estat derrocades per les excavadores, mentre desenes de joves ofereixen resistència pacífica en el seu interior. Algunes persones s'han encimbellat a la teulada i unes 25 han estat detingudes.


GARA


IRUÑEA-. Les tres policies han actuat de matinada, cap a les 6:30, ajudades per excavadores que ja han derrocat alguns dels murs i façanes del gaztetxe, malgrat que encara hi ha gent que resisteix tancada en l'interior, segons les últimes notícies que han donat a conèixer des d'aquest centre social.


En els voltants de Euskal Jai Gaztetxea nombroses persones s'han congregat per a protestar per l'operatiu policial i la Policia ha carregat contra aquestes fent usos de gasos lacrimògens, pilotes de goma i porres.


S'han viscut escenes de pànic quan les excavadores han procedit a la demolició d'algunes façanes, prop de les quals es trobaven encimbellades algunes persones defensores del gaztetxe.


Així mateix, els resistents han denunciat les amenzadas abocades per alguns dels agents. El gaztetxe ha posat ha disposició dels afectats un telèfon (605413287) per a denunciar qualsevol tipus d'agressió que es doni durant el desallotjament.


Pel que sembla, en el moment d'actualitzar aquesta notícia, alguns partidaris del centre social d´Iruñea contiúaben tancats, encadenats o encimbellats en l'edifici.


Fuentes del gaztetxe Euskal Jai han assenyalat que uns 25 joves han estat detinguts pels agents dintre de l'edifici.


Altres dues persones s'han encimbellat a la teulada de l'immoble per a impedir que les grues continuïn amb l'enderrocament.


Les mateixes fonts han assenyalat que els arrestats han estat traslladades a dependències de la Policia Municipal i estava previst que passessin a disposició judicial aquesta mateixa tarda.


Mentrestant, una cacerolada sonaba en carrers i balconades d´Alde Zaharra iruindarra.


La Policia foral ha desanclat a gairebé totes les persones que estaven entubades en les parets del gaztetxe. A les 9:30, quatre persones resitíen en l'estructura del frontó i, segons fonts del gaztetxe, aquesta es movia perillosament "a causa de els cops d'una excavadora que està destroçant la façana que dóna al carrer San Agustín".


Eguzki Irratia està realitzant un programa especial amb motiu del quart intent de desallotjament i enderrocament. El programa especial pot escoltar-se en Iruñerria (FM 104.7) i en Sakana (a través de Eztanda Irratia, FM 103.9).


Segons ha assenyalat l'Ajuntament d´Iruñea en una nota, el desallotjament dels ocupants de l'edifici s'ha iniciat a les 6:35 hores d'avui, després de contar amb un acte judicial que autoritza al consistori l'entrada en aquest edifici, de propietat municipal.


L'advocat l'arquitecte i altres responsables del gaztetxe han intentat intervenir amb les autoritats.


De matinada


Hora i mitjana després que comencés l'operatiu, cap a les 8:00, les diferents policies han entrat a la plaça del gaztetxe amb l'ajuda d'una grua, derrocant la porta recentment oberta. També han pujat a les teulades mitjançant plataformes elevadores i des d'allí han intentat penetrar a la golfa del gaztetxe forçant les trapes.


Les informacions publicades en la weblog del gaztetxe assenyalen que dos responsables del local, acompanyats per un membre d´Aralar i un advocat han intentat entrevistar-se amb Vicente Ripa.


En l'acte s'assenyala que "a la vista dels intents de notificar" als joves el requeriment del seu desallotjament, l'Ajuntament d´Iruñea "no té altra opció per a portar a terme el desallotjament que pretén de l'edifici, que l'entrada en l'esmentat immoble sent, per tant la mesura adequada i proporcionada per a aconseguir la plena efectivitat".


Els joves han manifestat reiteradament la seva voluntat de no abandonar el Gaztetxe, tant públicament en rodes de premsa, com en la reunió mantinguda el passat 23 de juliol amb representants de la propietat municipal.


L'acte, de data 12 d'agost de 2004, atorga a l'Ajuntament un termini de deu dies per a portar a terme l'entrada en l'antic Euskal Jai, pel que, segons l'Ajuntament, "s'ha procedit a entrar en l'immoble prioritzant la seguretat tant dels ocupants com de les forces actuants".


A més de la Policia Municipal, que ha presentat l'autorització judicial als joves del Gaztetxe, intervenen en el desallotjament la Policia espanyola i la Unitat d'Intervenció de la Policia Foral, que ha actuat entre altres ocasions contra els solidaris amb Itoitz.


En el lloc es troba així mateix una ambulància medicalitzada en previsió de possibles ferits, encara que de moment es desconeix que s'hagi registrat algun.


Fonts municipals han assegurat que el passat 21 de juny aquest edifici va passar a ésser de titularitat municipal i que la responsabilitat de tot el concernent al mateix és de l'Ajuntament, que va analitzar l'immoble i els seus usos, i va detectar "dos greus problemes que aconsellen una urgent intervenció".


Els edificis de l´Euskal Jai, que tenen aproximadament 2.000 metres quadrats i van ser tancats per la societat propietària en 1978, després del que, a iniciativa de l´Iruñeko Gazte Asanblada, va ser ocupat i rehabilitat per joves iruindarres a partir del 7 de maig de 1994.


Als pocs dies de l'ocupació, el 23 de maig de 1994, es van presentar escrits dirigits al Delegat del Govern espanyol en Nafarroa i al Jutjat adonant de l'ocupació del Frontó. Set dies després, el 30 de maig, la societat propietària de l'immoble va presentar una denúncia de l'ocupació i va sol·licitar l'adopció de mesures.


Després de diverses intervencions policials per al desallotjament, el Frontó va ser novament ocupat, i els joves van reprendre la rehabilitació i la reutilització de l'edifici.


Durant aquest temps s'han realitzat obres en el seu interior i desenvolupat diverses activitats culturals, socials i esportives.


-------------------------------------------------


EUSKAL JAI GAZTETXEA
25 detenidos en el cuarto intento de desalojo del gaztetxe Euskal Jai de Iruñea


Agentes de las policías española, Foral y Municipal han comenzado de madrugada el desalojo de los jóvenes encerrados en el gaztetxe Euskal Jai de Iruñea, en marcha desde hace diez años y donde el Ayuntamiento prevé iniciar en breve la construcción de un centro hidrotermal. Algunas paredes han sido derribadas por las excavadoras, mientras decenas de jóvenes ofrecen resistencia pacífica en su interior. Algunas personas se han encaramado al tejado y unas 25 han sido detenidas.

GARA


IRUÑEA-. Las tres policías han actuado de madrugada, hacia las 6:30, ayudadas por excavadoras que ya han derribado algunos de los muros y fachadas del gaztetxe, pese a que aún hay gente que resiste encerrada en el interior, según las últimas noticias que han dado a conocer desde este centro social.

En las inmediaciones de Euskal Jai Gaztetxea numerosas personas se han congregado para protestar por el operativo policial y la Policía ha cargado contra éstas haciendo usos de gases lacrimógenos, pelotas de goma y porras.

Se han vivido escenas de pánico cuando las excavadoras han procedido a la demolición de algunas fachadas, cerca de las cuales se encontraban encaramadas algunas personas defensoras del gaztetxe.

Asimismo, los resistentes han denunciado las amenzadas vertidas por algunos de los agentes. El gaztetxe ha puesto ha disposición de los afectados un teléfono (605413287) para denunciar cualquier tipo de agresión que se dé durante el desalojo.

Al parecer, en el momento de actualizar esta noticia, algunos partidarios del centro social de Iruñea contiúaban encerrados, encadenados o encaramados en el edificio.

Fuentes del gaztetxe Euskal Jai han señalado que unos 25 jóvenes han sido detenidos por los agentes dentro del edificio.

Otras dos personas se han encaramado al tejado del inmueble para impedir que las grúas continúen con el derribo.

Las mismas fuentes han señalado que los arrestados han sido trasladadas a dependencias de la Policía Municipal y estaba previsto que pasaran a disposición judicial esta misma tarde.

Mientras tanto, una cacerolada resuresonaba en calles y balcones de Alde Zaharra iruindarra.

La Policía foral ha desanclado a casi todas las personas que estaban entubadas en las paredes del gaztetxe. A las 9:30, cuatro personas resitían en la estructura del frontón y, según fuentes del gaztetxe, esta se movía peligrosamente "debido a los golpes de una excavadora que está detrozando la fachada que da a la calle San Agustín".

Eguzki Irratia está realizando un programa especial con motivo del cuarto intento de desalojo y derribo. El programa especial puede escucharse en Iruñerria (FM 104.7) y en Sakana (a través de Eztanda Irratia, FM 103.9).

Según ha señalado el Ayuntamiento de Iruñea en una nota, el desalojo de los ocupantes del edificio se ha iniciado a las 6:35 horas de hoy, tras contar con un auto judicial que autoriza al consistorio la entrada en este edificio, de propiedad municipal.

El abogado, el arquitecto y otros responsables del gaztetxe han intentado mediar con las autoridades.

De madrugada

Hora y media después de que comenzara el operativo, hacia las 8:00, las diferentes policías han entrado a la plaza del gaztetxe con la ayuda de una grúa, derribando la puerta recientemente abierta. También han subido a los tejados mediante plataformas elevadoras y desde allí han intentado penetrar al desván del gaztetxe forzando las trampillas.

Las informaciones publicadas en la weblog del gaztetxe señalan que dos responsables del local, acompañados por un miembro de Aralar y un abogado han intentado entrevistarse con Vicente Ripa.

En el auto se señala que "a la vista de los intentos de notificar" a los jóvenes el requerimiento de su desalojo, el Ayuntamiento de Iruñea "no tiene otra opción para llevar a cabo el desalojo que pretende del edificio, que la entrada en el mencionado inmueble siendo, por tanto la medida adecuada y proporcionada para lograr la plena efectividad".

Los jóvenes han manifestado reiteradamente su voluntad de no abandonar el Gaztetxe, tanto públicamente en ruedas de prensa, como en la reunión mantenida el pasado 23 de julio con representantes de la propiedad municipal.

El auto, de fecha 12 de agosto de 2004, otorga al Ayuntamiento un plazo de diez días para llevar a cabo la entrada en el antiguo Euskal Jai, por lo que, según el Ayuntamiento, "se ha procedido a entrar en el inmueble priorizando la seguridad tanto de los ocupantes como de las fuerzas actuantes".

Además de la Policía Municipal, que ha presentado la autorización judicial a los jóvenes del Gaztetxe, intervienen en el desalojo la Policía española y la Unidad de Intervención de la Policía Foral, que ha actuado entre otras ocasiones contra los solidarios con Itoitz.

En el lugar se ebcuebtra asimismo una ambulancia medicalizada en previsión de posibles heridos, aunque por el momento se desconoce que se haya registrado alguno.

Fuentes municipales han asegurado que el pasado 21 de junio este edificio pasó a ser de titularidad municipal y que la responsabilidad de todo lo concerniente al mismo es del Ayuntamiento, que analizó el inmueble y sus usos, y detectó "dos graves problemas que aconsejan una urgente intervención".

Los edificios del Euskal Jai, que tienen aproximadamente 2.000 metros cuadrados y fueron cerrados por la sociedad propietaria en 1978, tras lo que, a iniciativa del Iruñeko Gazte Asanblada, fue ocupado y rehabilitado por jóvenes iruindarras a partir del 7 de mayo de 1994.

A los pocos días de la ocupación, el 23 de mayo de 1994, se presentaron escritos dirigidos al Delegado del Gobierno español en Nafarroa y al Juzgado dando cuenta de la ocupación del Frontón. Siete días después, el 30 de mayo, la sociedad propietaria del inmueble presentó una denuncia de la ocupación y solicitó la adopción de medidas.

Tras diversas intervenciones policiales para el desalojo, el Frontón fue nuevamente ocupado, y los jóvenes retomaron la rehabilitación y la reutilización del edificio.

Durante este tiempo se han realizado obras en su interior y desarrollado diversas actividades culturales, sociales y deportivas.
Mira també:
http://www.gara.net/azkenak/orriak/art93712.php

This work is in the public domain

Comentaris

Re: 25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea(GARA).[Català/Castellano]
16 ago 2004
Aupa! Salut y resistencia compañerxs!
Re: 25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea(GARA).[Català/Castellano]
16 ago 2004
Anim companys...força i Resistència!!!
Salut Revokució i Autogestió!!!
Re: 25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea(GARA).[Català/Castellano]
16 ago 2004
EUSKAL PRESOAK KAMARA DE GAS
Venga!!
16 ago 2004
Internet está muy calentito pero la calle muda y las conciencias de l@s ciudadan@s muy frias. El silencio es el mejor aliado de los amos.
Hay que utilizar las redes informales si no hay organizaciones o coordinación activa por el verano. Hay que llamar a l@s amig@s para contarles lo que pasa y quedar para pintar el barrio o el pueblo.
Hay que lanzar convocatorias y pensar acciones contra Decota, la empresa que se lucra derrumbando ilusiones.
Nuestra capacidad de respuesta ha quedado demostrada desde el asedio al PP cuando comenzó la invasión de Iraq.
Sólo hay que repetir la receta..nos sale muy rica la agitación.

Que tiemble el suelo bajo los pies de los propietarios y los especuladores, que paguen los esbirros.

PD: casi me olvidaba del fascista que escribe arriba insultando a l@s pres@s polític@s vasc@s. Tu vida seguirá siendo una ensalada de ignorancia, resentimiento e impotencia política.
Lo único que te puede pasar es que un dia salgas del anonimato y te expliquemos lo que pensamos l@s explotad@s sobre los mamporreros de los ricos; o no te atreves?
Antifas mandan en Catalunya.


Guerra al capital!
Re: 25 detinguts en el quart intent de desallotjament del gaztetxe Euskal Jai d´Iruñea(GARA).[Català/Castellano]
17 ago 2004
hARRY? HARRY POTTER, O HARRY EL SUCIO? JAJAJAJA
aNDA CHAVAL COMPRATE UN TEBEO Y DEJA DE DAR LA BRASA CABRONAZO
Sindicat Terrassa