Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats
20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
Toni Villascusa, que fue uno de los impulsores de la Coordinadora Independentista del Baix Llobregat, y de los Comités de Solidaridad con los Patriotas Catalanes, decidió, en un momento dado dar el paso a la lucha armada y militar en Terra Lliure. En una de sus acciones de combate dejó la vida justo cuándo se disponía a poner un artefacto explosivo en la oficina del INEM de Alzira.
tv.GIF
CATALÃ / CASTELLANO

- CATALÃ

20è Aniversari de la mort dâen Toni Villascusa.
Resum dels Actes.

En memòria del militant de Terra Lliure Toni Villascusa, les organitzacions independentistes de la comarca de lâHorta organitzaren tot una sèrie dâactes unitaris per conmemorar el 20è aniversari de la seua mort en combat a la ciutat dâAlzira (Ribera Alta).

Els actes dâhomenatge, recollits en un bonic cartell unitari profusament encartellat a lâàrea metropolitana de València els dies anteriors, on es llegia â1984-2004, Toni Villascusa, vint anys de la seua mort en combat... la lluita continuaâ?, foren organitzats per la CEPC, COS, Endavant (OSAN), MDT, Maulets i PSAN.

Començaren el dijous dia 15 amb la conferència âVint anys de la mort dâen Toni Villascusa: la lluita independentista 1984-2004â?, celebrada al Club Diario Levante de València, on participaren membres dâEndavant (OSAN), MDT, Maulets i PSAN. Per part dâEndavant (OSAN), Josep Chiner començà evocant la importància de recuperar la memòria dels nostres lluitadors/es com ara en Toni Villascusa, posteriorment passà a explicar el que havia estat la història de
lâindependentisme català fins lâactualitat, i assenyalà com la història ens ha de servir per evitar repetir les errades anteriors, com ara el personalisme o els perills de rebaixar els principis polítics de lâindependentisme. Posteriorment assenyalà que el futur és esperançador ja que, malgrat haver-se aturat els processos de confluència endegats uns anys enrere, sí sâha aconseguit potenciar el diàleg entre organitzacions i sâha aconseguit posar les bases per a la consolidació de lâesperançadora sectorial de tarannà municipal que avui dia encarnen les CUP. Per la seua banda, el representant de lâMDT va llegir un parlament on homenatjava al militant caigut, tot assenyalant que en Toni fou un exemple de compromís i lluita pels Països Catalans. Per la seua banda, Marc Peris de lâorganització juvenil Maulets, es centrà en el treball de la seua organització que es centraria en lâatracció i formació de nova militància jove per a lâindependentisme, assenyalant que en aquest punt competeixen amb opcions de tall reformista com JERC, que acaben reconduint la seua base cap a la política institucional. Assenyalà en aquest punt la importància del âRebrotâ? com a alternativa política i dâoci independentista al festival de JERC. Assenyalà que la unitat sâhauria de fer a partir de feina concreta, tot i que reconegué
que feia falta crear un nou referent polític unitari legítim per tothom. Per últim parlà la representant del PSAN Núria Cadenas qui explicà el gran valor que tenen aquests actes dâhomenatge, i recordà com lâany 1984 amb només catorze anys es veié impactada per la visualització de la imatge dâen Toni Villascusa al
Fossar de les Moreres durant la Diada de lâOnze de Setembre. Per altra part assenyalà la necessitat de potenciar la formació de la militància i la base independentista ja que, al seu parer fou una de les claus que explica la marxa de bona part de lâindependentisme a altres formacions polítiques de tall pactista com ERC durant la primera meitat dels 1990.

El debat va cloure recordant la convocatòria del tradicional Homenatge que tots els 20 de Juliol des de 1984 es celebra al Cementir de Quart de Poblet, poble on naixé en Toni Villascusa i on es troba la seua tomba.

Un exemple de compromís:

Efectivament Josep Antoni Villascusa i Martín naix el 1957 a Quart de Poblet (lâHorta), junt a la seua família emigrà a Alemanya. En tornar als Països Catalans visqué entre Castelldefels i València, militant al Partit Socialista dâAlliberament Nacional on es va destacar, segons Josep Guia, âcom un militant escrupulós, dâabsoluta confiança i seriositat, i amb una consciència de classe impressionantâ?. Toni Villascusa, que fou un dels impulsors de la Coordinadora Independentista del Baix Llobregat, i dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, decidí, en un moment donat donar el pas a la lluita armada i militar a Terra Lliure. En una de les seues accions de combat deixà la vida tot just quan es disposava a posar un artefacte explosiu a lâoficina de lâINEM dâAlzira. Moribund, fou capaç de donar dos missatges a una veïna ATS que li oferí els primers auxilis: demanar que no li administraren antibiòtics (ja que seguia una dieta macrobiòtica estricta); i demanar que telefonaren a la seua companya Antonia Flores. Gràcies a aquesta trucada dâaquesta infermera dâAlzira, els militants independentistes se nâassabentaren del tràgic succés i pugueren netejar qualsevol mena de pista que hagués romàs a casa dâen Toni i Antonia,
impedint que lâonada antirrepressiva afectés a altres combatents catalans. Quan lâAntonia es desplaçà a València, però, fou detinguda juntament amb dos militants del PSAN, permeten-li veure el cos del Toni només durant mig hora i
sense que pugués acudir al seu enterrament. El sepeli es visqué amb gran tensió al poble, amb els independentistes criminalitzats des dels diferents mitjans de comunicació, que traslladaven a coll el taüt amb les restes dâen Villascusa cobert amb una estelada, des de lâesglèsia del poble fins el cementir. Allí uns
150 independentistes sâaplegaren per fer-li diverses ofrenes florals i homenatjar-lo amb el âCant dels Patriotesâ? i âla Internacionalâ?.

Vint anys després, els independentistes de la comarca de lâHorta li tornaven a retre homenatge. Com fa vint anys, el propassat dia 20 apareixien esqueles independentistes en record i homenatge del combatent caigut; si en 1984 apareixeren esqueles del PSAN, MDT, CSPC i IPC, el passat dimarts 20 hi apareixien les del PSAN, Maulets, CEPC i Endavant (OSAN). Com fa vint anys, els
independentistes de la comarca es trobaven al cementir de Quart de Poblet i feien una ofrena floral en la seua làpida. Josep Guia sâadreçà als allí presents fent un parlament on recordava en Toni com a persona i com a militant, destacant
la seua constància i coherència política en la lluita per la reunificació, la independència i el socialisme. També recordà lâactitud repressiva per part de la policia espanyola âimpedint lâassistència a lâenterrament de lâAntonia-, la
criminalització per part de la premsa, i la tensió viscuda al poble durant lâenterrament, malgrat que segons indicà tothom es mostrà respectuós amb en Toni i els assistents al sepeli. Després dâaquest parlament, les 70 persones presents cantaren el âcant dels patriotesâ? i la âinternacionalâ? com fa vint anys. Lâacte, presidit per una gran pancarta amb el rostre del lluitador català, clogué amb una gran i emotiva ovació dels assistents en record dâen Toni Villascusa i Martín.

LA TEUA LLUITA, LA NOSTRA LLUITA;
EL MILLOR HOMENATGE LA VICTÃRIA.- CASTELLANO

20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa.

Resumen de los Actos.

En memoria del militante del Terra Lliure Toni Villascusa, las organizaciones independentistas de la comarca del Horta (País Valenciano) organizaron toda una serie de actos unitarios para conmemorar el 20º aniversario de su muerte en combate en la ciudad de Alzira (Ribera Alta).

Los actos de homenaje, recogidos en un bonito cartel unitario profusamente encartelado en el área metropolitana de Valencia los días anteriores, donde se leía "1984-2004, Toni Villascusa, veinte años de su muerte en combate ... la lucha continúa", han sido organizados por la CEPC, COS, Endavant (OSAN), MDT, Maulets y PSAN.

Empezaron el jueves día 15 con la conferencia "Veinte años de la muerte de Toni Villascusa: la lucha independentista 1984-2004", celebrada en el Club Diario Levante de Valencia, donde participaron miembros de Endavant (OSAN), MDT, Maulets y PSAN. Por parte de Endavant (OSAN), Josep Chiner empezó evocando la importancia de recuperar la memoria de nuestros luchadores/as como Toni Villascusa, posteriormente pasó a explicar lo que había sido la historia del independentismo catalán hasta la actualidad, y señaló como la historia nos tiene que servir para evitar repetir los errores anteriores, como el personalismo o los peligros de rebajar los principios políticos del independentismo. Posteriormente señaló que el futuro es esperanzador ya que, a pesar de haberse paralizado los procesos de confluencia emprendidos unos años atrás, sí se ha conseguido potenciar el diálogo entre organizaciones y se ha conseguido poner las bases para la consolidación de la esperanzadora sectorial de talante municipal que hoy día encarnan las CUP. Por su lado, el representante del MDT leyó un parlamento donde homenajeaba al militante caído, señalando que Toni fue un ejemplo de compromiso y lucha para los Países Catalanes. Por su lado, Marc Peris de la organización juvenil Maulets, se centró en el trabajo de su organización que se centraría en la atracción y formación de nueva militancia joven para el independentismo, señalando que en este punto compiten con opciones de corte reformista como JERC, que acaban reconduciendo sus bases hacia la política institucional. Señaló en este punto la importancia del "Rebrot" como alternativa política y de ocio independentista al festival de JERC. Señaló que la unidad se tendría que hacer a partir de trabajo concreto, aunque reconoció que hacía falta crear un nuevo referente político unitario legítimo para todo el mundo. Por último habló la representante del PSAN Núria Cadenas quien explicó el gran valor que tienen estos actos de homenaje, y recordó cómo el año 1984 con sólo catorce años se vio impactada por la visualización de la imagen de Toni Villascusa en el Cementerio de las Moreras (Fossar de les Moreres) durante la Jornada del Once de Septiembre. Por otra parte señaló la necesidad de potenciar la formación de la militancia y la base independentista ya que, en su parecer fue una de las claves que explica la marcha de buena parte del independentismo a otras formaciones políticas de corte pactista como ERC durante la primera mitad de los 1990.

El debate cerró recordando la convocatoria del tradicional Homenaje que todos los 20 de Julio desde 1984 se celebra en el Cementerio de Quart de Poblet, pueblo donde nació Toni Villascusa y donde se encuentra su tumba.


Un ejemplo de compromiso:

Efectivamente Josep Antoni Villascusa y Martín nace en 1957 en Quart de Poblet (Horta), junto a su familia emigró en Alemania. En regresar a los Países Catalanes vivió entre Castelldefels y Valencia, militando en el Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN) donde se destacó, según Josep Guía, "como un militante escrupuloso, de absoluta confianza y seriedad, y con una conciencia de clase impresionante." Toni Villascusa, que fue uno de los impulsores de la Coordinadora Independentista del Baix Llobregat, y de los Comités de Solidaridad con los Patriotas Catalanes, decidió, en un momento dado dar el paso a la lucha armada y militar en Terra Lliure. En una de sus acciones de combate dejó la vida justo cuándo se disponía a poner un artefacto explosivo en la oficina del INEM de Alzira. Moribundo, fue capaz de dar dos mensajes a una vecina ATS que le ofreció los primeros auxilios: pedir que no le administraran antibióticos (ya que seguía una dieta macrobiótica estricta); y pedir que telefonearan a la su compañera Antonia Flores. Gracias a la llamada de esta enfermera de Alzira, los militantes independentistas se enteraron del trágico suceso y pudieron limpiar cualquier tipo de pista que hubiera permanecido en casa de Toni y Antonia, impidiendo que la oleada antirrepressiva afectara a otros combatientes catalanes. Cuando el Antonia se desplazó a Valencia, sin embargo, fue detenida junto con dos militantes del PSAN, permitiéndole ver el cuerpo de Toni sólo durante medio hora y sin que pudiera acudir a su entierro. El sepelio se vivió con gran tensión en el pueblo, con los independentistas criminalizados desde los diferentes medios de comunicación, que trasladaban a hombros el ataúd con los restos del Villascusa cubierto con una âesteladaâ?, desde el iglesia del pueblo hasta el cementerio. Allí unos 150 independentistas se reunieron para hacerle diversas ofrendas florales y homenajearlo con el "Canto de los Patriotas" y "la Internacional".

Veinte años después, los independentistas de la comarca del Horta le volvían a rendir homenaje. Como hace veinte años, el propasado día 20 aparecían esquelas independentistas en recuerdo y homenaje del combatiente caído; si en 1984 aparecían esquelas del PSAN, MDT, CSPC y IPC, el pasado martes 20 aparecían las del PSAN, Maulets, CEPC y Endavant (OSAN). Como hace veinte años, los
independentistas de la comarca se encontraban en el cementerio de Quart de Poblet y hacían una ofrenda floral en la su lápida. Josep Guia se dirigió a los allí presentes haciendo un parlamento donde recordaba a Toni como persona y como militante, destacando su constancia y coherencia política en la lucha para la reunificación, la independencia y el socialismo. También recordó la actitud represiva por parte de la policía española -impidiendo la asistencia al entierro de Antonia-, la criminalización por parte de la prensa, y la tensión vivida en el pueblo durante el entierro, aunque según indicó todo el mundo se mostró respetuoso con Toni y los asistentes al sepelio. Después de este parlamento, las 70 personas presentes cantaron el "Canto de los Patriotas" y la "Internacional" como hace veinte años. El acto, presidido por una gran pancarta con el rostro del luchador catalán, cerró con una grande y emotiva ovación de los asistentes en recuerdo dl Toni Villascusa y Martín.

TU LUCHA, NUESTRA LUCHA;
EL MEJOR HOMENAJE LA VICTORIA.

This work is in the public domain

Comentaris

Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
buff, pos menos mal q la bomba le revento ants de ponerla en la oficina. se salvaron mas de una vida. lo q no entiendo es q se pueda matar en nombre de cataluña. por otra parte, no se a q tanta pompa: si la bomba le estallo en las narices, este claro q ese tio no valia NI PARA TERRORISTA, asi q no sé qué hablais de heroe
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
Toni Villaescusa: La mort d'un company

(Parlament de Joan Rocamora a l'acte "20 anys de la mort de Toni Villaescusa. La lluita independentista 1984-2004")


"La mort d'un company": Aquest va ser el títol que encapçalava el butlletí Alerta número 4 de l'agost de 1984. El portaveu de Terra Lliure explicava en aquest número la mort accidental d'en Josep Antoni Villaescusa i Martín a Alzira, la matinada del 20 de juliol de 1984. Aquest article d'homenatge i de reafirmació de la lluita que portava a terme l'organització clandestina ens descriu molt bé quina era la situació d'aleshores. L'independentisme estava a punt de conèixer el seu creixement organitzatiu i sociològic; però aquest avenç en l'acumulació de forces de l'independentisme no havia sorgit del no res, sinó que havia estat el resultat del compromís d'un petit col.lectiu de militants compromesos i de la clarificació política. L'independentisme d'aquells anys va haver d'enfrontar-se a un panorama molt advers de marginació política i de repressió. Caldria recordar-ho tot sovint per no oblidar que la lluita que va emprendre el nostre company avui recordat, així com tants i tantes altres militants, no va ser un recurs gratuït, una "temptació", com s'ha qualificat erròniament a un estudi publicat recentment sobre Terra Lliure. La lluita armada va esdevenir en aquells anys l'única via possible per aconseguir superar la negació jurídica i política que no només perseguia i marginava les propostes independentistes, sinó que condemnava la indentitat nacional, els recursos naturals, els drets i les llibertats dels catalans a la mort lenta.

Però de tots aquests lluitadors independentistes en Toni s'hi va deixar la vida. Molts altres van haver de conèixer la tortura, la presó o l'exili; però en Toni s'hi va deixar la vida. I és per això que avui el recordem i l'homenatgem. Tot i així, crec que no hauríem de retenir només la imatge del guerriller audaç que va ser, per allò que sabem o que intuïm. En Toni Villaescusa també va ser un militant coherent i disciplinat de partit, que va impulsar la Coordinadora Independentista del Baix Llobregat i els CSPC, un assaig d'allò que més endavant seria el moviment de masses de l'Esquerra Independentista, el Moviment de Defensa de la Terra, que faria explosionar l'independentisme a mitjan dels 80. I pel que conec, una persona d'una gran humanitat, allò que en diríem popularment de "bona pasta"; això sense menystenir el seu paper com a revolucionari, és a dir, com a agent de la transformació política i social. Perquè només podem considerar com a humanisme el seu compromís i la seva superació personal.

L'11 de setembre de 1984 va ser la meva primera assistència a l'acte del Fossar de les Moreres i l'inici de la militància a l’MDT, quan tenia 16 anys. Aquell acte estava presidit per un gran retrat d'en Toni Villaescusa, que em va impactar molt. Aquella colla de militants joves sentíem aquella mort com "la mort d'un company", que a la vegada ens esperonava considerablement en la lluita agitativa i de carrer. Teníem la percepció que la lluita de l'Esquerra Independentista era un tot orgànic en què cadascú havia de prendre les seves posicions. Certament, les respostes a les diverses detencions havien estat exemplars. I aquestes respostes i aquests relleus van ser allò que van fer crèixer l'independentisme com mai. Refexionant-hi, vaig arribar a la conclusió que no ens calia emmirallaments per altres lluites que coneixíem per la televisió, perquè nosaltres ja comptàvem amb lluitadors de pedra picada, els Tonis Villaescusa, els nostres Che Guevara del país, que feien possible aquell fenomen de resistència que es regenerava i creixia perquè tots en formàvem part.

Crec que la qüestió del relleu generacional és un aspecte cabdal si volem construir un moviment independentista fort i eficaç. I això lliga de ple amb l'explicació de l'èxit de l'independentisme als anys 80. La meva generació no venia del no-res. Nosaltres ens sentíem acompanyats per la formació política dels més veterans, amb els quals participàvem en el debat i les decisions, però també per l'experiència en els aspectes més quotidians de la lluita. Aquesta transmissió d'experiència es va trencar a partir de l'ensulsida del 1992, amb l'aparició d'un model autoanomenat independentista que prescindeix precisament d'aquestes relacions de relleu i que ha integrat molta de la militància independentista a posicions còmodes al sistema. El model de separació generacional d'un moviment polític és un fenomen molt perillós, que aboca gran part de la militància jove al desencant. És més, aquest distanciament generacional caldria relacionar-lo amb els valors imposats pel mercat capitalista, que dissenya una gamma de consumidors/productors en funció de l'edat. I no és una cosa que ens puguem permetre i que precisament hauríem de combatre ideològicament i a la pràctica. Una separació generacional que s’ha superat, per sort, a la darrera campanya de la CUP contra el projecte de la Constitució europea, en què hi van participar diverses generacions i organitzacions de l’Esquerra Independentista.

Per bé que els temps canvien, no existeixen massa variants del model de militant revolucionari que pretén transformar la realitat del seu entorn i, per tant, alliberar el seu país de la imposició espanyola i francesa. Em permeto recordar alguns dels aspectes principals que han tingut en comú aquests revolucionaris de tots els temps i d'arreu del món que han reeixit en els seus objectius: disciplina, formació, arrelament al seu entorn, presa de consciència, compromís... Aspectes que contrasten amb algunes actituds cada dia més establertes a la nostra societat i, de retruc, dins del nostre moviment: individualisme, passotisme, hedonisme, consumisme, alienació, etc. Molts de nosaltres ja ens queixem que alguns àmbits de l'Esquerra Independentista s'han convertit en un oci alternatiu i barat, que sovint fins i tot desactiven la militància en comptes de reforçar el moviment. I això s'ha de tallar de soca-rel.

En Toni Villaescusa fou un model exemplar de patriota i de revolucionari. Ho fou en molts moments, i no només en el seu compromís a l'organització armada. I un model que tots hauríem de seguir, no per cap raó espiritual, sinó senzillament perquè va aportar tots els seus esforços en la defensa de la llibertat i dels drets dels treballadors i treballadores catalans. No hauríem d'oblidar la seva tasca en la construcció d'un moviment independentista unitari, des del partit on militava, el PSAN, des dels CSPC, des de les lluites sectorials i amb la creació d'un referent que va crèixer i combatre; perquè ell va sembrar segurament la llavor més frutífera d'aquesta confluència de l'Esquerra independentista.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
se salvaron mas de una vida.
-Tu t'enteres d’algú? quanta gent va matar TL hi en quines circumstancies? pot respondre? o només saps fer d'Urdaci?

lo q no entiendo es q se pueda matar en nombre de cataluña
-Matar o morir en aquest cas? Potser no entens com es pot matar per Catalunya, havent-hi coses mes importants per matar oi? el petroli d'Irak per exemple, o la defensa de la unitat d'España que ens imposa contra la voluntat popular, el exercit i la contitución.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
desgraciat cabro de merda el teu sentido comun a veure si et fa reventar la merda a l'estomac perque cagar fa pudor i et sentiries mala olor al nas

(i a veure, en Villaescusa devia lluitar per un poble i una llengua, no? prou merder que hi ha a Imc amb aixo)

els i a les lluitadores del poble mai s'oblidaran, són al record de tothom que lluita per un pais i un món lliure, igualitari i just.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
22 jul 2004
No mori mai la lluita pel poble treballador.

Baix Llobregat ANTIFEIXISTA
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
23 jul 2004
Muy bonito una bomba en el lugar donde se concentran currantes sin curro. Joder que pedazo de lucha obrera.
Pues nada muy bien el final de la peli con los cojones al aire
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
23 jul 2004
No feu cas d'aquests imbecils provocadors.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
23 jul 2004
yo no quiero provocar.solo digo lo q hay.stoy d acuerdo en que hay q luchar por q sea posible otro mundo. pero no stoy d acuerdo con el metodo del biyascusa este ni con el metodo terrorista en general. pienso q hay otras opciones pa q el mundo sea más justo. si no es asi, ya me direis q ha (habeis)conseguido el terrorismo desde q palmó franco. la respuesta es nada. ni siquiera han conseguido presion social, (q supongo q sería lo q buscaban ETA, TLl o GRAPO)sino q la gran mayoria del pueblo esten en su contra (normal, oyes, los asesinos no suelen caer bien) e incluso gran parte del sector nacionalista (sobre todo en el caso del nacionalismocatalan)reniega de estos payasos q, como nofollaban y tampoco tenian dinero pa irse de putas, pues se dedicaban a matar, pq eso les ponia.No obstante, el caso de toni es incluso pa alegrarse, no por la muerte de toni, q a mi personalmente me importa un carajo, sino porque al explotarse a destiempo la bomba, se salvo q no hubiese explotado en su destino: una oficina llena de trabajadores en busca de un empleo, un empleo q,stá claro,les fue arrebatado por el capital (por kien sino?)y ahora pregunto:¿es logico, en nombre de la lucha contra el capital, matar a gente q ha sido golpeada x el propio capital? eso no es solo terroirismo, sino q pa encima es patetismo. el unico favorecido de aquel golpe hubiese sido el Estado, q se hubiese ahorrado subsidios de desempleo (los subsidios de los asesinados x el biyaskusa este en cuestion)Asi, mi conclusion es q toni era un asesino y ni hizo una puta mierda x la revolucion, ade+ de ser un patoso al q se le exploto una bomba en las narices. no resulta patetico? no se, si quereis poder hacer un peli. como se dice braveheart en catalan? pues eso, ya teneis titulo. d todas formas, yo no creo q vaya a verla.
PD: cuando hagais la peli (me imagino q os dareis de ostias por ver interpreta a toni)aseguraos de q la bombasea de mentira, no seais burros, a ver si resulta q os pasa como al tonto'l biyascusa, y alguno de vosotros vuela x los aires. entonces, sera un putada, pq dentro de otros 20 tendremos q aguantar el homenado de otro pqayaso más. aunq pensandolo bien, pa vuestra "causa" seria cojonudo otro martir, ¿verdad?
PD2: es evidente q me estoy descojonando de risa. ahora insultad, pringaos, insultar. q a mi si q no me vais a poner ninguna bomba...¡cabrones!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
tu eres un mierda

una cosa es no estar de acuerdo con todas las pifias que ha hecho la lucha armada, con la lucha armada en si mismo, etc

l'altre es fer llenya d'arbre caigut, quan es parla de lluitadors morts, empressonats, torturats o repressaliats

Porque te conviertes en el poli bueno, el guardia civil -alguien de tu familia puede?- que entra a comerte el coco cuando los que te han dado fuerte salen. Si tanto te descojonas, verias lo que reirias si te aplicaran la antiterrorista, te pasaras 20 años en el talego o quedaras herido, mutilado o muerto por las consecuencias de luchar por lo que crees. Vete a la playa y remojate la cabeza.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
-Per segona vegada (ja que dius que no pretens provocar)¿Tu t'enteres d’algú? Pots respondre a aquesta pregunta? ja que parles de que es van salvar vides (sic)? en tota la seva trajectoria, quanta gent va matar TL hi en quines circumstancies? pots respondre? o només saps repetir imatges prefixades per TV?

I que es va lograr? Dons empiracament, unificar i donar una empenta propagandistica al moviment independentista revolucionari. NE i altres expresions del independentisme organitza't van desapareixer sota l'impuls del MDT (l'antic moviment, no l'actual MDT-partit).

Era un altre context.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
Pues si no queria causar daños a nadie, porqué manipulaba un artefacto explosivo? Para provocar una sinfonía de sonidos?

Iros a engañar a vuestras abuelas, majetes. Si hubiera manipulado rosas, como mucho se pincharía con una espina.

Así que colocar una bomba a los parados es una cosa inocente... Vaya salvador!! Salvador para los patrones, y encima le sale mal!

Que no queremos salvadores, coño, y menos si no nos preguntan si los queremos como tal. ¿A cuantos representaba, a un 0,05%? Iros a tomar por el culo, robin hoodes!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
A mi el que em violenta no es veure un company cometent un acte de sabotatge contra una oficina de l'INEM.

A mi el que realment em violenta, es estar aturada, o el fet que per ser dona cobri menys per la meva força de treball, el que em fa sentir rabiosa de debò es tenir que acabar a una ETT per trobar un âcurroâ? de merda, o que sota el xantatge de lâacomiadament mâobliguin a fer hores extres.

A mi el que realment em violenta, es com deia Ramonet fa poc, que una vaca a Europa rebi diàriament 4 euros en subvencions, mentre existeixen camperols als països perifèrics que passen el dia amb sols 2 Euros tot per mantenir un sistema de explotació neocolonial.

A mi el que em violenta es veure el silenci creat i la impunitat dels que torturen a comissaries i presons a sou del estat espanyol, em violenta la impunitat insultant dels polítics responsables dels GAL i altres grups parapolicials.

Hi han tantes i tantes coses que'm violenten, molt mes enllà de les que surten pel telediario, que potser es per això que em diuen violenta. Es una qüestió de sensibilitats.

Com deia Malcolm X " si no esteu a l'aguait els mitjans de comunicació us faran estimar els opressors i odiar els oprimits"

Resumint: SI L'INEM ET CREMA
CREMA L'INEM
La lluita de classes ens dona el que les lleis ens prenen!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
Joder, "guspira roja", eres una momia salida de las catacumbas!!!!!!! Eres una reliquia, un tesoro!!!!

Todavía con el término decimonónico de "lucha de clases"???????????

Joder, eras amiga del Cid? Y de Nostradamus?
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
la lluita del companys de TL continuarà en la nostra memòria. Ni un pas enrere. TONI VILLAESCUSA NO T´OBLIDEM VISCA CATALUNYA VISCA LA REVOLUCIÓ !
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
Y vivan los pepinillos en vinagre!!!!!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
i de pas, visca l´alliberament nacional dels Països Catalans i visca la lluita anticapitalista dels treballadors.

i visca, juanele, tus pepinillos en vinagre! que no se te empachen...
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
24 jul 2004
no, si el pepinillo es el que te acabas de meter tú por el ojete... y además en vinagre, para las almorranas, seras guarro...
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
25 jul 2004
haya paz. yo solo he dicho q me parece patetico lo q keria hacer villascuca:reventar una sede del INEM con gente dentro. yo ya se q el INEM esb una mierda, pero ¿es q es esa una razon pa reventar un edificio con gente inocente dentro? los daños colaterales de la lucha armada siempre se llevan por delante a gente inocente.
Por cierto, tampoco es qsea uno de esos ultrapacifistas, sino q creo q la situacion actual del estado no requiere q haya lucha armada. ahora lo prioritario pa llevar a cabo la revolucion es dar conciencia social.lo de la lucha armada ya se dara cuando los fachas declaren guerra abierta. ahora solo queda, repito, luchar con las ideas y con la palabra.
No, camarada Arenas, ni soy poli, ni en mi familia hay o ha habido polis. es más, nunca nos hizo mucha gracia la guardia cerril. pero lo q pasaes q tampoco me gustan los terroristas, y menos los q kieren poner bombas en sitios repletos de gente inocente y, además, trabajadores. Si no lo comprendes, alla tu. Yo no entiendo como hay gente q dice q "el que no apruebe la "la lucha armada" es un poli". de verdad q no lo entiendo. ¿sera pq soy español? es q lo digo pq ya Sabino Arana decia q los españoles somos todos unos imbeciles. a lo mejor es eso, ¿no?
a "sentido comun"
25 jul 2004
imbeciles igual no, pero ignorantes bastante.

¿Quien te ha dicho que Villaescusa pretendia volar el edificio del INEM con gente dentro? ¿De qué pollas vas, hablando de lo qude no sabes?

Eres un troll, un provocador y si no sabes de lo que hablas mejor te callas.
Re: Noticia de Premsa sobre la mort de Toni Villaescusa
25 jul 2004
Modificat: 11:12:45
a-noti Villascusa.gif
Als que aneu dient que gracies a la mort de Antoni Villaescusa es van evitar morts (ja no parlem ni tan sols d’innocents) sincerament crec que esteu fent passar els vostres desitgos per realitats. No hi ha que crispar-se tant per una oficina de l'INEM mes o menys amb acusacions sense fonament i criminalitzadores, INFORMEU-VOS.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
25 jul 2004
"Presunto terrorista". jajajajajajajajajajaja

O sea, que todavía hay que investigar si era terrorista o no, hay que buscar más pruebas, vaya, cuando la bomba le ha explotado en las manos...

Basta ya de eufemismos!!! Nunca Mais!!!
Polis a Indymedia
25 jul 2004
Hola als polis i picolos que passejeu per aqui a provocar. Què tal? Us avorriu a la feina? jejeje... jo a la feian també m'avorreixo, total per la merda que em paguen. Però òstia, no em deixen connectar tantes hores a internet, com ho feu? A sobre no us enxampen!!?? Podrieu penjar aqui un tutorial sobre "com escaquejar-se de la feina, passar el dia fent el gandul i seguir cobrant a final de més". Total, ja que amb els meus impostos us pago una part del sou, em fareu el detallet com a mostra d'agraïment? Gràcies!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
01 feb 2005
Aket tio d "sentido comun" es gilipolles o k? ves morir x catalunya es un honor, k o faria tot bon katala i no kap espanyol d merda, es va morir per al nostre paìs, i ells nomès penses k k auria passat si haguessin mort a mès gent, s k n pensa, VISCA CATALUNYA LLIURE!!!II*II II*II
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
19 ago 2005
Soc un alzireny, i gracies a deu que li va explotar abans de ficar la bomba, si defeneu les llibertats i els treballadors, em podeu explicar com va ser tan ignorant de intentar ficar la bomba al INEM, on majoritariament hi ha gent treballadora i no rica que solen ser els vostres objectius, per favor la lluita armada no es el cami per aconseguir res, crec que una conversacio val mes que mil bombes, ja tirarem cohets a falles!!!!!!!!!!
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
08 des 2005
Repugnante mentalidad propia de asesinos y de tontos que llaman "Lucha" al asesinato sin sentido y sin causa. Lástima que la bombita no le volara los cojones y se llevara por delante a todos esos 150 criminales en el entierro.
Re: 20º Aniversario de la muerte de Toni Villascusa (Terra lliure)
08 des 2005
Enhorabuena. Un terrorista menos.
Sindicat Terrassa