Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/
Independent Media Center
Notícies :: corrupció i poder : amèrica llatina
¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
¿Qui li va a dir a Lula ?


Emir Sader
La Jornada
Qui li va a dir a Lula que està fent un mal govern?Qui li va a dir (si és que no ho sap encara) que en aquest any i mig tots els índexs socials empitjoraren en la mateixa proporció que van millorar els financers?Qui li va a dir a Lula aquesta veritat social: la situació de l'aclaparant majoria dels brasilers segueix deteriorant-se mentre la de l´elit brasilera, especialment la dels banquers i especuladors, segueix millorant?Qui li va a dir a Lula que en el balanç del seu any i mig de govern va faltar esmentar que els guanys dels bancs van pujar encara més i, no obstant això, paguen menys impostos que mai?Qui li va a dir a Lula (si és que encara no ho percep) que els bancs, el sistema financer i els detentadors dels capitals especulatius en general estan molt satisfets amb el seu govern, mentre que amb els treballadors (empleats i desempleats) succeeix el contrari?Qui li va a dir a Lula que el FMI i el Banc Mundial estan molt contents amb el seu govern, mentre que els moviments socials i tots aquells que es congreguen entorn del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre estan molt contrariats?Qui li va a dir a Lula que el PT, del que ell prové, va ser constituït com partit d'esquerra i, que si ell ja no es considera d'esquerra va ser perquè va canviar i no perquè aquest passat pugui ser esborrat o canviat de signe?Qui li va a dir a Lula que afirmar que està "fent les reformes que el govern de Fernando Henrique Cardoso (FHC) no va tenir el valor de fer" és canviar radicalment la posició del PT, que juntament amb els moviments socials les va combatre quan FHC va tractar de posar-les en pràctica?Qui li va a dir a Lula que maltractar, de paraula i de facte, als servidors públics és maltractar als quals lluiten per la universalització dels drets socials; que maltractar a les infermeres dels serveis de salut pública i a les professores de l'educació pública és maltractar als usuaris d'aquests serveis, a la població majoritaria i més pobra de Brasil?Qui li va a dir a Lula que la reforma de pensions va afavorir els plans privats de previsió social, que maten als servidors públics en favor del sistema financer que explota els anomenats plans?Qui li va a dir a Lula que un creixement de 3 o 4 per cent, partint de zero per cent, gens significa i que significa encara menys per a la població pobra, perquè sense augment dels salaris i elevació del nivell d'ocupació formal el creixement només pot basar-se en l'exportació (primer de tot dels agronegocis), sense millorar en gens els índexs socials interns?Qui li va a dir a Lula que la seva política econòmic-financera està equivocada, que està en el centre del fracàs del seu gobern, que cap economista d'esquerra -del PT o altres sectors- dóna suport aquesta política i que per això està sent posada en pràctica per economistes neoliberals?Qui li va a recordar a Lula que aquesta política estava justificada en un inici per la "herència maleïda", que després va passar a ser adoptada com permanent i que el ministre Palocci confessa que és la mateixa del govern de FHC, el que significa que l'Executiu actual adopta la "herència maleïda" com la seva política de govern?Qui li va a dir a Lula que el "superàvit primari" és una mentira, perquè no és superàvit sinó dèficit prenent en compte el pagament dels interessos del deute, cap a on es canalitza el gruix dels recursos recaptats de la producció?Qui li va a dir a Lula que el debat de la reforma tributària no li va explicar al poble brasiler l'essencial: que es paga molt d'impostos i les prestacions de l'Estat són dolentes, no perquè aquest diners s'utilitzi com despesa social i de pagament als servidors públics, sinó perquè el gruix del que es recapta en impostos és usat per a pagar els interessos del deute?Qui li va a dir a Lula que l'Estat brasiler, en comptes de minimitzar les injustícies i les desigualtats promogudes pel mercat, les intensifica transferint recursos billonaris dels ciutadans que paguen imposats cap al capital especulatiu?Qui li va a dir a Lula que el poble brasiler ja va tenir massa paciència durant aquestos 500 anys i que qui té fam té pressa?Qui li va a dir a Lula que no té per quin mostrar-se satisfet amb el que ve fent i que ha de ser solidari amb els sofriments del poble brasiler, que no van disminuir en gens des de la seva presa de possessió ocorreguda el primer de gener de l'any anterior?Qui li va a dir a Lula que els economistes del Banc Central, que tenen més poder que tot el Parlament brasiler, són adeptes doctrinaris del neoliberalisme i no deurien opinar ni decidir sobre el nivell del salari mínim, ni sobre els recursos per a les polítiques socials; que no deurien estar en el Banc Central ni en el govern?Qui li va a dir a Lula que el que Haití necessita, més que militars o jocs de futbol amb la selecció brasilera, són medicines, infermeres, educadors, treballadors de l'àrea social i no de l'àrea militar?Qui li va a dir a Lula que els seus discursos, en comptes de mobilitzar al poble ho desmovilitzen, i que en ell resideix el seu suport bàsic si vol trencar la dictadura del capital financer i imposar la "prioritat del social", com va prometre fer?Qui li va a dir a Lula que existeixen polítiques socials alternatives -com les posades en pràctica per la prefectura del PT en Sao Paulo-, diferents a aquestes que el gobern ve tractant de concretar sense aconseguir alterar de forma significativa la misèria a Brasil, perquè són polítiques focalitzades i d'emergència, en lloc de ser universalitzadores dels drets?Qui li va a dir a Lula que, després d'haver perdut la possibilitat d'aconseguir els recursos que l'Estat necessita mitjançant una reforma tributària que fes pagar a qui més té, socialment justa, no aconseguirà gens significatiu del programa d'Associació Públic Privat1, ja que els capitals privats obtenen tornades molt majors i a terminis més curts en l'especulació financera?Qui li va a dir a Lula que els capitals especulatius no paguen imposats en la Borsa de Sao Paulo, mentre que molts altres sectors bàsics encara els paguen?Qui li va a dir a Lula (si és que ja se li va oblidar) que una àmplia i profunda reforma agrària és la condició indispensable per a la construcció d'un Brasil just i sobirà?Qui li va a dir a Lula (si és que encara no ho sap) que el seu govern ha estat fins ara conservador, que afavoreix als capitals especulatius i ataca els interessos del món del treball?Qui li va a dir a Lula que, amb tot això, el seu govern està rebutjant tota l'acumulació de forces democràtiques i populars aconseguides en aquestes dues últimes decades i mitja, perdent una oportunitat històrica única per a rescatar a Brasil de la misèria, la injustícia i la dependència?Qui li va a dir a Lula que existeixen alternatives per al que fins ara ha estat la seva política econòmic-financera i que seria el seu govern, de la manera que va ser electe, el qual pot innovar en escala mundial, sortint del model neoliberal i donant inici al "altre món possible", just i solidari?Qui li va a dir a Lula que si li digués al FMI i als creditors internacionals el que Tancredo va dir -que no va a pagar el deute amb la fam del poble brasiler, i que no seguirà transferint recursos al capital financer internacional mentre els brasilers no mengessin tres vegades al dia, objectiu per a això va ser electe i amb la qual cosa es va comprometre amb el poble brasiler- i ell té la força dintre i fora de Brasil per a sostenir-lo?Qui li va a dir a Lula que fam zero deuria ser un programa que respongui a la fam d'ocupació?Qui li va a dir a Lula que si ell no surt del model neoliberal, el seu govern fracassarà i que, en paraules de Palocci, al no canviar la política econòmic-financera, és la política de FHC la qual marca la tònica del seu govern?Qui li va a dir a Lula aquestes i tantes altres coses, sense les quals aquella bufona festa del primer de gener de l'any anterior quedarà en la memòria de tots els brasilers com una possibilitat històrica més, que podria haver estat però no va anar? Com el poble aquesta vegada va fer la seva part, li resta a Lula i al seu govern complir amb la seva.Traducció: Jerónimo Rajchenberg1 Parcería privat-públic, projecte gobernamental per a intentar atreure recursos privats per a iniciatives públiques. N de T.-------------------------------------------------

¿Quién le va a decir a Lula?

Emir Sader
La Jornada
¿Quién le va a decir a Lula que está haciendo un mal gobierno?

¿Quién le va a decir (si es que no lo sabe todavía) que en este año y medio todos los índices sociales em-peoraron en la misma proporción en que mejoraron los financieros?

¿Quién le va a decir a Lula esta verdad social: la situación de la abrumadora mayoría de los brasileños sigue deteriorándose mientras la de la elite brasileña, especialmente la de los banqueros y especuladores, sigue mejorando?

¿Quién le va a decir a Lula que en el balance de su año y medio de gobierno faltó mencionar que las ganancias de los bancos subieron todavía más y, sin embargo, pagan menos impuestos que nunca?

¿Quién le va a decir a Lula (si es que todavía no lo percibe) que los bancos, el sistema financiero y los detentadores de los capitales especulativos en general están muy satisfechos con su gobierno, mientras que con los trabajadores (empleados y de-sempleados) sucede lo contrario?

¿Quién le va a decir a Lula que el FMI y el Banco Mundial están muy contentos con su gobierno, mientras que los movimientos sociales y todos aquellos que se congregan en torno al Foro Social Mundial de Porto Alegre están muy contrariados?

¿Quién le va a decir a Lula que el PT, del que él proviene, fue constituido como partido de izquierda y, que si él ya no se considera de izquierda fue porque cambió y no porque ese pasado pueda ser borrado o cambiado de signo?

¿Quién le va a decir a Lula que afirmar que está "haciendo las reformas que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) no tuvo el valor de hacer" es cambiar radicalmente la posición del PT, que junto con los movimientos sociales las combatió cuando FHC trató de ponerlas en práctica?

¿Quién le va a decir a Lula que maltratar, de palabra y de facto, a los servidores públicos es maltratar a los que luchan por la universalización de los derechos sociales; que maltratar a las enfermeras de los servicios de salud pública y a las profesoras de la educación pública es maltratar a los usuarios de dichos servicios, a la población ma-yoritaria y más pobre de Brasil?

¿Quién le va a decir a Lula que la reforma de pensiones favoreció los planes privados de previsión social, que victiman a los servidores públicos en favor del sistema fi-nanciero que explota dichos planes?

¿Quién le va a decir a Lula que un crecimiento de 3 o 4 por ciento, partiendo de cero por ciento, nada significa y que significa aún menos para la población pobre, porque sin aumento de los salarios y elevación del nivel de empleo formal el crecimiento sólo puede basarse en la exportación (antes que nada de los agronegocios), sin mejorar en nada los índices sociales internos?

¿Quién le va a decir a Lula que su política económico-financiera está equivocada, que está en el centro del fracaso de su go-bierno, que ningún economista de izquierda -del PT u otros sectores- apoya esa política y que por eso está siendo puesta en práctica por economistas neoliberales?

¿Quién le va a recordar a Lula que esa política estaba justificada en un inicio por la "herencia maldita", que después pasó a ser adoptada como permanente y que el ministro Palocci confiesa que es la misma del gobierno de FHC, lo que significa que el Ejecutivo actual adopta la "herencia maldita" como su política de gobierno?

¿Quién le va a decir a Lula que el "superávit primario" es un embuste, porque no es superávit sino déficit tomando en cuenta el pago de los intereses de la deuda, hacia donde se canaliza el grueso de los recursos recaudados de la producción?

¿Quién le va a decir a Lula que el debate de la reforma tributaria no le explicó al pueblo brasileño lo esencial: que se paga mucho de impuestos y las prestaciones del Estado son malas, no porque ese dinero se utilice como gasto social y de pago a los servidores públicos, sino porque el grueso de lo que se recauda en impuestos es usado para pagar los intereses de la deuda?

¿Quién le va a decir a Lula que el Estado brasileño, en vez de minimizar las injusticias y las desigualdades promovidas por el mercado, las intensifica transfiriendo recursos billonarios de los ciudadanos que pagan impuestos hacia el capital especulativo?

¿Quién le va a decir a Lula que el pueblo brasileño ya tuvo demasiada paciencia du-rante estos 500 años y que quien tiene hambre tiene prisa?

¿Quién le va a decir a Lula que no tiene por qué mostrarse satisfecho con lo que viene haciendo y que tiene que ser solidario con los sufrimientos del pueblo brasileño, que no disminuyeron en nada desde su toma de posesión ocurrida el primero de enero del año anterior?

¿Quién le va a decir a Lula que los economistas del Banco Central, que tienen más poder que todo el Parlamento brasileño, son adeptos doctrinarios del neoliberalismo y no deberían opinar ni decidir sobre el nivel del salario mínimo, ni sobre los recursos pa-ra las políticas sociales; que no deberían estar en el Banco Central ni en el gobierno?

¿Quién le va a decir a Lula que lo que Haití necesita, más que militares o juegos de futbol con la selección brasileña, son medicinas, enfermeras, educadores, trabajadores del área social y no del área militar?

¿Quién le va a decir a Lula que sus discursos, en vez de movilizar al pueblo lo desmovilizan, y que en él reside su apoyo básico si quiere quebrar la dictadura del capital financiero e imponer la "prioridad de lo so-cial", como prometió hacer?

¿Quién le va a decir a Lula que existen políticas sociales alternativas -como las puestas en práctica por la prefectura del PT en Sao Paulo-, diferentes a esas que el go-bierno viene tratando de concretar sin lograr alterar de forma significativa la miseria en Brasil, porque son políticas focalizadas y de emergencia, en lugar de ser universalizadoras de los derechos?

¿Quién le va a decir a Lula que, después de haber perdido la posibilidad de conseguir los recursos que el Estado necesita mediante una reforma tributaria que hiciera pagar a quién más tiene, socialmente justa, no conseguirá nada significativo del programa de Asociación Público Privado1, ya que los capitales privados obtienen retornos mucho mayores y a plazos más cortos en la especulación financiera?

¿Quién le va a decir a Lula que los capitales especulativos no pagan impuestos en la Bolsa de Sao Paulo, mientras que muchos otros sectores básicos todavía los pagan?

¿Quién le va a decir a Lula (si es que ya se le olvidó) que una amplia y profunda reforma agraria es la condición indispensable para la construcción de un Brasil justo y soberano?

¿Quien le va a decir a Lula (si es que todavía no lo sabe) que su gobierno ha sido hasta ahora conservador, que favorece a los capitales especulativos y ataca los intereses del mundo del trabajo?

¿Quién le va a decir a Lula que, con todo eso, su gobierno está desechando toda la acumulación de fuerzas democrática y po-pular conseguidas en estas dos últimas dé-cadas y media, perdiendo una oportunidad histórica única para rescatar a Brasil de la miseria, la injusticia y la dependencia?

¿Quién le va a decir a Lula que existen alternativas para lo que hasta ahora ha sido su política económico-financiera y que sería su gobierno, de la manera en que fue electo, el que puede innovar en escala mundial, saliendo del modelo neoliberal y dando inicio al "otro mundo posible", justo y solidario?

¿Quién le va a decir a Lula que si le dijera al FMI y a los acreedores internacionales lo que Tancredo dijo -que no va a pagar la deuda con el hambre del pueblo brasileño, y que no seguirá transfiriendo recursos al capital financiero internacional mientras los brasileños no comieran tres veces al día, objetivo para lo cual fue electo y con lo cual se comprometió con el pueblo brasileño- y él tiene la fuerza dentro y fuera de Brasil para sostenerlo?

¿Quién le va a decir a Lula que hambre cero debería ser un programa que responda al hambre de empleo?

¿Quién le va a decir a Lula que si él no sale del modelo neoliberal, su gobierno fracasará y que, en palabras de Palocci, al no cambiar la política económico-financiera, es la política de FHC la que marca la tónica de su gobierno?

¿Quién le va a decir a Lula éstas y tantas otras cosas, sin las que aquella linda fiesta del primero de enero del año anterior quedará en la memoria de todos los brasileños como una posibilidad histórica más, que podría haber sido pero no fue? Como el pueblo esta vez hizo su parte, le resta a Lula y a su gobierno cumplir con la suya.

Traducción: Jerónimo Rajchenberg

1 Parcería privado-público, proyecto gobernamental para intentar atraer recursos privados para iniciativas públicas. N de T.
Mira també:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=2245

This work is in the public domain

Comentaris

Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
a mi no me va bien pasarme... lo siento!
Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
Els traductors automàtics van molt bé i ens permeten llegir més escrits en català, però si us plau, llegiu-vos com a mínim el títol(!) abans de donar el resultat per bo.
Si no vaig errat, el títol seria:
"Qui li dirà a Lula?"
Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
NO CREC QUE EL TITOL SIGUI EL MES IMPORTANT.......
Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
No és només el títol: és l'encapçalament de cada frase, el que està mal traduït. No té sentit dir "qui li va dir". Jo fins que no he llegit l'escrit en castellà, no hi havia entès res.
Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
22 jul 2004
Sempre està bé que algu ens corretgeixi si fent algo malament, com per exemple, escriure malament un títol. Sempre oberts a les crítiques. 1 crítica + 1 crítica + 1 crítica= creixement personal!!!
Salut revolució i crítica!!!
Re: ¿Qui li va a dir a Lula ?
12 ago 2004
Despues de mas de 500 años de ocupacion y genocidio indigena mas la esquilmacion de los recursos naturales de Brasil y resto de America Latina, este tal Emir Sader y quien pega su texto, pretenden que en unos pocos años el señor Lula arregle todos los males de Brasil de un plumazo.

Demagogos fascistas vosotros soys los terroristas.
Sindicato Sindicat